Scroll Top
biogazownia

Co może trafić do biogazowni, aby miała ona charakter rolniczy?
Fot. Gerald Krieseler z Pixabay

Co może trafić do biogazowni, aby miała ona charakter rolniczy?
Fot. Gerald Krieseler z Pixabay

Co może być substratem w biogazowni rolniczej?

Biomasa trafiająca do biogazowni rolniczej musi spełnić określone warunki.

Wprowadzone ułatwienia w procesie inwestycyjnym przewidziane dla biogazowni rolniczych wymagają dopowiedzenia w postaci określenia substratów i wykorzystania produktu pofermentacyjnego.

Więcej:

Ułatwienia dla branży rolniczej, inwestującej w biogazownie

MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej.

Substraty podzielono na dwie kategorie:

  • biomasę stanowiącą naturalne substancje pochodzące z działalności rolniczej lub leśnej w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji
  • biomasę niezagrażającą zdrowiu lub życiu ludzi lub zwierząt czy środowisku, pochodzącą z innych rodzajów działalności niż działalność rolnicza lub leśna.

Określono też ewentualne dodatkowe warunki – np. dostarczenie do wytwórcy biogazu rolniczego bezpośrednio od producenta takiej biomasy.

W zależności od kategorii biomasy zastosowany będzie odpowiedni system nadzoru i kontroli, adekwatnie do poziomu ryzyka powodowanego przez dane substraty.

Jeśli w biogazowni rolniczej wykorzystywane będą wyłącznie substraty wskazane na liście, dopuszczalnym jest dalsze wykorzystanie do kontynuacji procesu produkcji biogazu produktów pofermentacyjnych.

W odrębnym rozporządzeniu podane będą dopuszczalne rodzaje i wartości zanieczyszczeń, które mogą występować w produktach pofermentacyjnych otrzymywanych z biogazu rolniczego wytwarzanego z substratów powodujących takie ryzyko.

Posty powiązane

error: Content is protected !!