Scroll Top
ziemniaki worek

W lutym wyższe były ceny żywca rzeźnego w skupie oraz ziemniaków na obu rynkach
Fot. Couler z Pixabay

W lutym wyższe były ceny żywca rzeźnego w skupie oraz ziemniaków na obu rynkach
Fot. Couler z Pixabay

W lutym 2023 rolnik sprzedał jeszcze taniej niż w styczniu

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lutym 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,4%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły (o 31,2%) – podaje GUS.

Mamy drugi miesiąc spadku cen skupu.

O cenach w styczniu czytaj:

Ceny skupu w styczniu 2023 spadły znacznie w stosunku do grudnia 2022 

Dobrych wiadomości GUS ma niewiele: w porównaniu ze styczniem tego roku, w lutym wyższe były ceny żywca rzeźnego w skupie oraz ziemniaków na obu rynkach.

Natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w lutym 2023 r. zanotowano wzrost cen skupu oraz cen na targowiskach wszystkich produktów rolnych z wyjątkiem żyta w skupie. Najbardziej podrożały żywiec wieprzowy w skupie oraz żywiec wołowy na targowiskach.

W kontekście zapowiedzi interwencji na runku zbóż istotna jest informacja o cenie pszenicy: „W lutym 2023 r. cena pszenicy w skupie (128,95 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,2%), ale była wyższa w skali roku (o 2,0%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 158,91 zł za dt, tj. o 4,2% taniej niż w styczniu br., natomiast o 15,9% drożej niż w analogicznym okresie 2022 r.” – wyliczył GUS. Trzeba dodać, że w styczniu 2023 r. cena pszenicy w skupie (134,57 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 8,2%), ale była wyższa w skali roku (o 5,2%).

 

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w lutym 2023 (w nawiasie – ceny w styczniu 2023 r.) wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 128,95/158,91 (134,57/165,80)

Żyto 101,25/129,24 (107,61/132,98)

Jęczmień  115,44/149,79 (125,78/155,97)

Pszenżyto 116,00/142,60 (121,60/ 147,19)

Owies 120,70/136,28 (126,18/ 139,72)

Kukurydza 123,70/164,21 (132,01/ 168,17)

Ziemniaki – za 1 dt w zł 105,01/175,47 (101,10/ 174,16)

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt) 10,94/10,71 (10,90/ 11,24)

w tym młode bydło 11,09/ 11,19 (11,05/11,80)

 

Ceny skupu:

Trzoda chlewna 8,37 (7,59 zł za kg)

Drób 6,31 (6,23  zł za kg)

Mleko – za 1 hl 227,40 (245,53 zł)

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!