Scroll Top
wykres wzrost


Czy planowane wydatki na rząd musiały w 2024 roku wzrosnąć o 34,7 proc.?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay


Czy planowane wydatki na rząd musiały w 2024 roku wzrosnąć o 34,7 proc.?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Dlaczego rosną wydatki na urzędy?

Wzrost  wydatków na funkcjonowanie urzędów w 2024 roku jest większy niż wzrost inflacji – poza tym bardzo nierównomierny.

Odnosząc się do przygotowanego budżetu państwa na 2024 rok, Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zauważyła: „Warto zauważyć, że plan wydatków Kancelarii Prezydenta RP (KPRP) na 2024 r. wrasta o 11,1% w stosunku do 2023 r., wzrost ten nie odbiega od dynamiki wzrostu dla innych jednostek, dla porównania w Kancelarii Sejmu jest to wzrost 11,6%, w Kancelarii Senatu – wzrost 15,2% a w KPRM – wzrost 34,7%, zatem plan wydatków KPRP rośnie w najniższym stopniu.”

Trzeba powiedzieć: rośnie wolniej niż inflacja i pomija zapowiedziany wzrost wynagrodzeń o 20 proc. „Plan wydatków KPRP wzrasta na 2024 r. w porównaniu do planu wydatków na 2015 r. w najniższym stopniu w porównaniu do np. Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu” – podaje szefowa KPRP i dodaje: „Planowane zatrudnienie pracowników w KPRP 365 etatów nie wzrasta na 2024 r. stąd należy podkreślić, iż nie jest to przyczyną wzrostu wydatków”.

Zatem kancelaria prezydenta zmuszona będzie do oszczędności i być może redukcji działalności.

A jak ta perspektywa wygląda dla rządu? Zapowiedziano wzrost wydatków o 34,7 proc., a więc powyżej inflacji i 20-procentowego wzrostu wynagrodzeń.

Jak wyliczają skrupulatni obserwatorzy, jeśli uwzględnić ministrów i wiceministrów, w rządzie Donalda Tuska już teraz jest o kilka osób więcej niż było to w czasie schyłku działalności rządu Mateusza Morawieckiego.

Jak wygląda na tym tle MRiRW?

Minister Czesław Siekierski ma czterech wiceministrów – to o jednego mniej, niż było potrzeba Robertowi Telusowi.

Trzej wiceministrowie są w randze sekretarzy stanu, czwarty – podsekretarza.

17 stycznia minister wydał zarządzenie, określające podział kompetencji w kierownictwie MRiRW.

Jak z niego wynika, pierwszym zastępcą ministra jest wiceminister Stefan Krajewski, w przypadku jednoczesnej nieobecności ministra oraz sekretarza stanu Stefana Krajewskiego, ministra zastępuje sekretarz stanu Michał Kołodziejczak. Natomiast w przypadku jednoczesnej nieobecności ministra, i tych dwóch sekretarzy stanu, ministra zastępuje sekretarz stanu Jacek Czerniak. W przypadku jednoczesnej nieobecności ministra i tych trzech sekretarzy stanu, ministra zastępuje podsekretarz stanu Adam Nowak.

Więcej o tym, jakie kompetencje mają poszczególni wiceministrowie, w zarządzeniu:

Zarządzenie ministra 

Posty powiązane

error: Content is protected !!