Scroll Top
produkcja rolna rośnie i spada

Produkcja rolnicza wzrosła, ale wcześniej spadła
Fot. Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Produkcja rolnicza wzrosła, ale wcześniej spadła
Fot. Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

W rolnictwie w 2022 goniliśmy rok 2020

Wiadomość dobra: globalna produkcja rolnicza była w 2022 roku o 3,2% większa niż w roku poprzednim. Zła jest taka, że ten wzrost nastąpił po spadku o 4,5% w 2021 r.

Zatem mamy huśtawkę w rolnictwie – w 2022 goniliśmy rok 2020. Trzeba powiedzieć – nie zawsze skutecznie.

Wzrosty większe niż poprzednie spadki?

W 2022 roku wzrosła globalna produkcja rolnicza:

(wstępny szacunek) +3,2% r/r

produkcja roślinna +5,9% r/r

produkcja zwierzęca +0,3% r/r.

Niestety – działo się to po spadku w poprzednim roku.

Znacząco zwiększyła się produkcja roślinna – o 5,9% (rok wcześniej notowano jej spadek o 0,8%).

Po dużych spadkach tylko nieznacznie jednak wzrosła produkcja zwierzęca – o 0,3% (w 2021 r. uległa ona ograniczeniu o 8,3%). „Produkcja zwierzęca nieco przekroczyła poziom sprzed roku w wyniku zwiększonej produkcji jaj kurzych (o 8,7%), żywca drobiowego (o 3,1%) oraz mleka (o 0,8%), przy spadku produkcji żywca wieprzowego (o 10,0%) i wołowego (o 4,2%)” – wyliczył GUS.

„Według wynikowego szacunku spośród głównych ziemiopłodów rolnych w 2022 r. większe niż w poprzednim roku były zbiory: rzepaku i rzepiku (o 13,4%), owoców z drzew (o 6,0%), owoców jagodowych (o 4,7%) oraz zbóż ogółem i warzyw gruntowych (po 1,8%). Mniejsze niż w 2021 r. były natomiast zbiory ziemniaków (o 12,9%) i buraków cukrowych (o 9,7%). Zbiory ziemiopłodów rolnych były wyższe od średnich zbiorów z lat 2011–2015, oprócz zbiorów ziemniaków i warzyw gruntowych” – podano.

Ceny skupu wzrosły

Przeciętne ceny skupu podstawowych produktów rolnych kształtowały się zacznie powyżej poziomu z 2021 r. Spośród produktów roślinnych najbardziej wzrosły ceny pszenżyta, żyta oraz ziemniaków, a wśród produktów zwierzęcych – ceny drobiu i mleka.

Przeciętne ceny skupu podstawowych gatunków zbóż w 2022 r. były dużo wyższe niż w roku poprzednim (o ok. 57%–64%). W grudniu 2022 r. ceny ziarna w skupie przekraczały poziom sprzed roku o ok. 5%–16%, natomiast na targowiskach ich wzrost był znacznie wyższy i kształtował się w granicach ok. 34%–40% – podaje GUS.

Skup ziemniaków w 2022 r. zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 28,4%. Przy ograniczonej podaży za ziemniaki w skupie płacono o 60,4% więcej niż w 2021 r.

Skup żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) w 2022 r. był o 4,8% większy niż w 2021 r., w tym znacznie wzrosły dostawy żywca drobiowego (o 13,9%), przy ograniczeniu skupu żywca wieprzowego (o 6,7%).

Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w 2022 r. były o 37,2% wyższe niż 2021 r. (w tym w grudniu 2022 r. ich wzrost w skali roku wyniósł 70,8%).

Relacja cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach w 2022 r. kształtowała się na poziomie 5,3. W grudniu 2022 r. wyniosła ona 5,8 i była lepsza niż przed miesiącem (5,3) oraz przed rokiem (4,8).

W 2022 r. skupiono o 2,0% więcej mleka niż w 2021 r., a przeciętne ceny tego surowca wzrosły o 46,8%.

 

Koszt produkcji znacznie większy

GUS podaje: „W 2022 r. ceny podstawowych środków do produkcji rolnej były wyższe niż w roku poprzednim. Najbardziej wzrosły ceny nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych – przeciętnie o 92,7%, w tym ceny nawozów azotowych wzrosły ponad dwukrotnie (o 112,4%), a fosforowych – o 65,1%. Znacznie wyższe niż w 2021 r. były ceny paliw, olejów i smarów technicznych – o 34,0%, pasz – o 28,5%, materiałów budowlanych – o 26,1%. Podrożała także m.in. obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej – o 19,7%, nasiona siewne, drzewka i sadzonki – o 18,3% oraz maszyny i narzędzia rolnicze o 17,9%. Więcej niż w poprzednim roku płacono także za usługi weterynaryjne i środki ochrony roślin – po ok. 10%”.

GUS zauważa: W 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim poprawiły się relacje cen detalicznych ciągnika rolniczego, mieszanki paszowej dla tuczników oraz oleju napędowego do cen skupu większości podstawowych produktów rolnych. Pogorszyła się natomiast relacja ceny detalicznej saletry amonowej do cen skupu prezentowanych produktów rolnych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!