Scroll Top
1408x594 (3)

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi, fot. MRiRW

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi, fot. MRiRW

Minister Kowalczyk podsumował rok 2022 w rolnictwie

Henryk Kowalczyk jest ministrem rolnictwa od 26 października 2021 r., podsumował więc także pierwszy rok swojej pracy.

– Ważne, że nie pozostawialiśmy rolników samych sobie – podkreślił wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Po pandemii – mamy wojnę, która decyduje o działaniach MRiRW.

Jak mówił, na początku roku stanęliśmy przed zagrożeniem wynikającym ze wzrostu cen nawozów – zaoferowano rolnikom pomoc w postaci dopłat do nawozów.

Więcej:

Pomoc dla zakładów nawozowych wcale nie taka oczywista?

Kolejnym wyzwaniem była walka z ASF – pomoc przy bioasekuracji przyniosła efekty w postaci spadku liczby zachorowań. Trudna sytuacja na rynku trzody doprowadziła do zaoferowania dopłaty do loch za 600 mln zł i dopłat do prosiąt. Będzie też zmiana w PROW, kompensująca straty hodowców z poprzednich lat.

Więcej:

Nawet 15 tys. euro wsparcia z PROW dla hodowców świń w cyklu zamkniętym

ASF poza kontrolą

Trudności z importem jabłek sprawiły, że zaoferowano pomoc, wycofującą z rynku jabłka za 60 mln zł, co uchroniło rynek przed załamaniem.

Oprócz pomocy interwencyjnych trwała pomoc systemowa w ramach PROW. Dochodzimy do poziomu przekraczającego średni poziom dopłat dla gospodarstw w UE – podkreślił minister.

W 2022 r. prawie 13 mld zł z dopłat jest już na kontach rolników, zaliczki poprawiły płynność finansową.

Więcej:

Czy ARiMR wypłaci zapowiadane w tym roku dopłaty bezpośrednie?

Pomoc krajowa: zwiększono limity zwrotu akcyzy za paliwo. W przyszłym roku stawka zwrotu wzrośnie do 1,20 zł i nastąpi objęcie zwiększonym limitem hodowców trzody.

Więcej:

PiS wystrzeliło, zanim nabiło

Jakiej pomocy krajowej udzielono rolnikom w 2022 roku?

Oferta ubezpieczeniowa: zwracano uwagę, aby zawierane umowy były całościowe i obejmowały też suszę, dopłaty wyniosły 760 mln zł. Ubezpieczeń od suszy było 40 razy więcej – ale trudno mówić o sukcesie, bo i tak było ich mało – przyznał minister.

Więcej:

Ubezpieczenia rolnicze zreformowane?

RHD: większa ulga podatkowa i zobowiązanie samorządów do udostępnienia darmowego miejsca na targowisku 2 dni.

Więcej:

Rolniczy handel detaliczny ciągle atrakcyjny tylko dla wybranych

300 mln zł przeznaczono na wapnowanie.

Od 15 czerwca można przechodzić na emerytury bez konieczności przekazywania gospodarstwa, rząd przyjął projekt ustawy porządkującej waloryzację w systemie rolniczym.

Więcej:

Będzie wyższa emerytura, ale i wyższa składka emerytalna

Utworzono Krajową Grupę Spożywczą, już stabilizowała rynek zbóż, ale jeszcze wiele przed nią zadań, będzie kontynuowanie zaopatrzenia grupy w kolejne zakłady, będzie trwała sprzedaż nawozów przez tę grupę – zapowiedział minister.

Więcej:

KOWR dołoży do Krajowej Grupy Spożywczej 700 mln 

Znakomicie rozwijają się Koła Gospodyń Wiejskich, otrzymały 82 mln dotacji, dofinansowanie będzie zwiększone.

Wartość artykułów rolno spożywczych rośnie – w 2022 roku od stycznia do października wzrost wynosi 39,2 mld – więcej niż za cały rok poprzedni (27 proc.).

Eksport osiąga wartość dodatnią – nadwyżka jest istotna.

Nastąpiło zatwierdzenie Krajowego Programu Operacyjnego dla WPR 2023-2027 – 25,2 mld euro to jego łączna kwota, z czego 17 mld to środki na dopłaty. To są środki, które będą wspierać polskie rolnictwo – podkreślił minister.

Polska jest bezpieczna żywnościowo, mamy nadmiar żywności – zapewnił minister. Mamy czas stabilizacji na wielu rynkach: mleka, wołowiny, a także wieprzowiny.

Problemy wynikają z cen energii.

Minister zapowiedział rozważenie pomocy po suszy poza obecnie udzieloną „dla rodzin”.

Więcej:

Pomoc po klęskach „dla rodzin” do końca roku trafi na konta

KPO to pieniądze, które nam się należą i nie ma powodu, aby były odmówione. W rolnictwie przeprowadzono już nabory, po zrealizowaniu inwestycji wystąpimy o wypłatę tych środków.

Więcej:

Nabory z KPO już ruszają

Pomoc po suszy i dach „bezazbestowy”  pomoc potrzebna, środków brak, ale będzie więcej

W I kwartale będzie klika spraw do rozwiązania: na najbliższej radzie UE będzie zgłoszony problem wynikający z przewozu zboża z Ukrainy. Uruchomienie kolejnych naborów z PROW będzie kolejną ważną sprawą.

Składka emerytalna zależy od emerytury podstawowej, a ta będzie zależna od emerytury z ZUS, składka wzrośnie „ok. kilkanaście procent” – przyznał minister to, na co zwracam uwagę już od kilku miesięcy:

W 2023 wzrosną najniższe renty i emerytury z KRUS

Rynek zbóż i sytuacja przy granicy „nie jest taka prosta, bo my jesteśmy częścią granicy UE, a nie Polski” – stwierdził minister i przypomniał swoją zapowiedź zgłoszenia problemu w UE.

Rynek jest monitorowany, a obniżka cen zboża jest spowodowana także spadkiem cen na giełdach światowych, nie tylko napływem zboża z Ukrainy – stwierdził.

Rurociąg do transportu oleju powstanie, trwają analizy, po których podjęte będą decyzje – zapewnił.

Więcej:

Oleje roślinne z Ukrainy do Gdańska popłyną rurociągiem

 

 

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!