Scroll Top
rurociągiem popłynie olej z Ukrainy do Gdańska

Rurociąg z Ukrainy do Gdańska pomoże w eksporcie olejów roślinnych
Fot. infoisanavia z Pixabay

Rurociąg z Ukrainy do Gdańska pomoże w eksporcie olejów roślinnych
Fot. infoisanavia z Pixabay

Oleje roślinne z Ukrainy do Gdańska popłyną rurociągiem

Rada Ministrów wyraziła zgodę na zawarcie memorandum o porozumieniu dotyczącym opracowania projektu rurociągu dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

Najważniejsze założenia memorandum są następujące:

– Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z załadunkiem na Ukrainie. Dotyczy to także portowego terminalu przeładunkowego, który wstępnie zlokalizowany będzie w porcie Gdańsk.

– Oba kraje utworzą grupę roboczą, która przedstawi możliwe warianty lokalizacji projektu do zatwierdzenia. Dotyczy to w szczególności proponowanych tras ułożenia rurociągu.

– Grupa robocza przedstawi także informacje o możliwych przybliżonych parametrach technicznych, kosztach i warunkach realizacji projektu, w szczególności proponowanej trasy ułożenia rurociągu.

– Memorandum będzie zawarte na trzy lata, z automatycznym przedłużeniem na kolejne trzyletnie okresy. Dokument będzie można wypowiedzieć, jednak nie później niż sześć miesięcy przed końcem kolejnego okresu.

– Memorandum nie będzie stanowić umowy międzynarodowej w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego.

Jak podano, realizacja memorandum przyczyni się do częściowego odblokowania ukraińskiego eksportu i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się, które są zagrożone klęską głodu. Do wybuchu wojny z Rosją eksport tych produktów odbywał się w ponad 90% poprzez porty zlokalizowane nad Morzem Czarnym.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!