Scroll Top
flagi Ukrainy i UE

Kluczową sprawą jest usprawnienie tranzytu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Kluczową sprawą jest usprawnienie tranzytu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

MRiRW: rozmowy polsko-litewskie w Wilnie

Wobec przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej najważniejsze jest wypracowanie systemowych rozwiązań i skutecznych narzędzi na przyszłość, aby zapewnić uczciwe warunki konkurencji i bezpieczeństwo żywnościowe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus spotkał się w Wilnie z ministrem rolnictwa Litwy Kęstutisem Navickasem. Było to kolejne spotkanie ministra Telusa mające na celu uzyskanie zrozumienia i poparcia innych państw członkowskich UE dla działań koalicji krajów przyfrontowych w związku z zakłóceniami na rynkach rolnych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę.

Kluczowe sprawy

Ministrowie zgodnie stwierdzili, że kluczową sprawą jest usprawnienie tranzytu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Konieczne są więc inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową oraz lepsze wykorzystanie przepustowości portów. Strony wyraziły także przekonanie, że wobec przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej najważniejsze jest wypracowanie systemowych rozwiązań i skutecznych narzędzi na przyszłość, aby zapewnić uczciwe warunki konkurencji i bezpieczeństwo żywnościowe. Ministrowie byli zgodni co do tego, że należy zacząć już teraz rozmawiać o tym, co oznacza członkostwo Ukrainy w UE i jakie konsekwencje może to mieć dla wspólnego rynku i warunków konkurencji.

Stanowisko Polski

– Polsce zależy nie tylko na współpracy w ramach „piątki” państw przyfrontowych, lecz także na poszerzeniu tej nieformalnej koalicji. Dlatego chciałbym zaprosić Litwę do wspierania naszych działań, również w perspektywie długofalowej – powiedział minister Robert Telus.

Polski szef resortu rolnictwa stwierdził, że narracja mówiąca jedynie o obowiązujących zakazach w imporcie z Ukrainy jest błędna i krótkowzroczna. Problem z importem rolno-spożywczym z Ukrainy jest bardziej złożony, a jego rozwiązanie nie sprowadza się do przedłużenia środków zapobiegawczych na cztery zboża po 15 września 2023 r.

– Potrzebujemy długofalowych narzędzi na poziomie UE, aby rolnicy z krajów naszego regionu mogli konkurować na uczciwych zasadach z producentami z Ukrainy – podkreślił minister Telus.

Perspektywy współpracy

Litwa wyraziła zainteresowanie współpracą z Polską w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej. Strona litewska wyraziła zdanie, że obecnie priorytetem powinno być udrożnienie tranzytu importu rolnego z UA, co mogłoby częściowo odbyć się przez porty w państwach bałtyckich.

 

Źródło informacji: MRiRW; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!