Scroll Top
pola

Jak senatorowie w nowej kadencji zamierzają zajmować się problemami rolnictwa?
Fot. Pascvii z Pixabay

Jak senatorowie w nowej kadencji zamierzają zajmować się problemami rolnictwa?
Fot. Pascvii z Pixabay

Senacka Komisja Rolnictwa planuje pracę

Na początek budżet, potem tematy dotyczące zadłużenia i restrukturyzacji gospodarstw, a także spraw unijnych.

Przewodniczącym senackiej KRiRW został Ryszard Bober.

Więcej:

CIS: Senat powołał komisje stałe i ich przewodniczących

Komisja wybrała też już dwóch wiceprzewodniczących: senatorów Beniamina Godylę i Jerzego Chróścikowskiego.

Swoje najbliższe posiedzenia komisja zamierza poświęcić budżetowi. Przewodniczący proponuje, aby – ze względu na potrzebę szybkiego procedowania – każdy z senatorów przygotował dział, za który będzie „bardziej odpowiedzialny, z całokształtu budżetu dedykowanego w obszarze rolnictwa”.

– Ja będę prosił, żeby była taka zmiana, żeby najpierw prezentowały ten budżet osoby, które są odpowiedzialne za dany rozdział w budżecie – zapowiadał przewodniczący Ryszard Bober. – Bo mieliśmy tak to poukładane, że senatorowie budżet KOWR, budżet KRUS i budżety wszystkich innych podmiotów, agencji restrukturyzacji, KRUS… To wszystko było oddzielnie. A w tej chwili będę prosił, żeby przygotowały się osoby odpowiedzialne – dyrektorzy odpowiednich jednostek. Oczywiście poza ministrem, który przedstawi całokształt budżetu rolnictwa. A wy, jako odpowiedzialni za dany segment, za dany rozdział, żebyście mieli do tego odniesienie i  w  sposób szczególny dopilnowali uwag. Prawdopodobnie budżet nie będzie odbiegał od budżetu złożonego w tej chwili. Zobaczymy, jakie będą uwagi, ale tryb jest przyspieszony i prace nad budżetem pewnie będą mocno skrócone.

Potem komisja ma się zająć problemem restrukturyzacji gospodarstw.

– Ja na pewno będę chciał – bo coraz więcej jest problemów w obszarze windykacji, w obszarze zadłużenia gospodarstw – zrobić na ten temat konferencję z instytucjami, które są odpowiedzialne za restrukturyzację – deklarował senator Bober. – Chodzi o to, żeby ten problem przybliżyć, ale przede wszystkim o to, żeby rzeczywiście edukacja ekonomiczna była wdrażana i mocno akcentowana czy to przez ODR-y, czy przez inne jednostki. No bo ten problem narasta ze zdwojoną siłą.

Przewodniczący widzi też potrzebę zorganizowania wyjazdowego posiedzenia poświęconego  mleczarstwu.

– Panie Przewodniczący, mając na uwadze to, że będą eurowybory w przyszłym roku, ja poprosiłbym o to, żeby w planie pracy na pierwsze półrocze nowego roku znaleźć czas i zaprosić komisarza Wojciechowskiego – mówił z kolei senator Maciej Górski. – Chodzi o to, żeby przedstawił stan dyskusji o tematyce rolnej w Komisji Europejskiej, w Brukseli, i żebyśmy wiedzieli, na czym kończymy i jakie jeszcze wyzwania przed nami stoją.

Zgodził się z tym przewodniczący komisji i dodał:

– Z  informacji, które docierają z  Brukseli, wynika, że dziś jest zupełnie inna filozofia, bardziej ukierunkowana, niestety, na obszar przetwórstwa i te wszystkie organizacje proekologiczne niż na rolnictwo i organizacje typu COPA COGECA czy inne, które na szczeblu Parlamentu Europejskiego i komisji rolnictwa do tej pory miały wiodący wpływ na opiniowanie tych projektów. Dziś one mają być odsunięte. Przede wszystkim to trzeba mieć na uwadze. I trzeba włożyć duży wysiłek w to, żebyśmy stworzyli takie ramy programowe dla przyszłości rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, mając na uwadze również sytuację w Ukrainie i te stosunki. Bo musimy pamiętać o tym, że tu zupełnie się zmieni geografia. Czy Ukraina będzie stowarzyszona? Z jakąś perspektywą wejścia do wspólnego rynku. Na jakich zasadach ten wspólny rynek im udostępniać? To są na pewno te wszystkie wyzwania, które są przed nami jako komisją.

Przewodniczący zapowiedział współpracę z sejmową komisją rolnictwa i być może wspólne posiedzenia, „bo nie ma sensu tego dublować, jeżeli to będą wspólne tematy, które są wiodące, istotne dla polskiego rolnictwa”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!