Scroll Top
money-g5fd51660a_1920

Zwrot akcyzy to już nie 1 zł, ale 1,20 zł za litr paliwa
Fot. TomaszSupel z Pixabay

Zwrot akcyzy to już nie 1 zł, ale 1,20 zł za litr paliwa
Fot. TomaszSupel z Pixabay

W 2023 będzie 1,20 na litr tytułem zwrotu części podatku akcyzowego

I bez zapowiadanego objęcia hodowców świń zwiększeniem stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego.

Jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r.

Zwiększono stawkę zwrotu, zrealizowano więc pierwszą z rządowych zapowiedzi, dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. Hodowcy świń muszą jeszcze czekać na zwiększenie dla nich stawki zwrotu.

Więcej:

Minister Kowalczyk podsumował rok 2022 w rolnictwie

Środki na 2023 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały zaplanowane w rezerwie celowej budżetu państwa na 2023 rok w kwocie 1340 mln zł. Przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą ubiegać się w 2023 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych, a zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,3 mln DJP bydła.

Wzrost stawki o 0,20 zł/l oznacza, że producenci rolni otrzymają dodatkową kwotę 262,5 mln zł rocznie.

Nastąpi też wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego o 5,5 mln zł rocznie tytułem zwrotu kosztów ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ponoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie.

Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego wpłynie na wzrost wydatków budżetu państwa od 2023 r. o kwotę 268 mln zł rocznie.

Jak podano, szacuje się, że z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producenci rolni otrzymają zwrot części zapłaconego przy zakupie oleju napędowego podatku akcyzowego w kwocie 1576,5 mln zł.

Skutki finansowe wyliczono przyjmując ceny stałe 2022 r.

Ile wpłynie do budżetu z akcyzy płaconej przez rolników – w wyliczeniu oceny skutków tej regulacji nie podano.

Posty powiązane

error: Content is protected !!