Scroll Top
ministrowie rolnictwa Polski i Chin

Fot. MRiRW

Fot. MRiRW

Czy uda się otwarcie rynku ChRL?

Dzisiejsze spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z ministrem Generalnej Administracji Celnej ChRL Yu Jianhua miało przełomowy charakter.

Strona polska osiągnęła postęp w procedurach warunkujących otwarcie rynku chińskiego dla kolejnych kategorii polskiej żywności. Strony podpisały również liczne dokumenty dwustronne.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus przyjął dziś w siedzibie resortu delegację Generalnej Administracji Celnej ChRL (GACC) na czele z ministrem Yu Jianhua. Było to pierwsze od 2018 r. spotkanie szefów polskiego resortu rolnictwa oraz GACC, instytucji odpowiedzialnej za dopuszczenie importowanej żywności do rynku chińskiego.

Stanowisko strony polskiej

Minister Telus podkreślił, że tylko znaczące poszerzenie dostępu dla polskiej żywności do rynku chińskiego może przynieść skutek w postaci równoważenia wyników polsko-chińskiej wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi.

– Zniesienie zakazu importu polskiej wołowiny traktujemy jako nowe otwarcie w sprawie sprzedaży polskiego mięsa. Liczymy na sprawny przebieg dalszych procedur koniecznych do rozpoczęcia wysyłek mięsa wołowego z Polski do Chin – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister Telus wyraził także oczekiwanie wznowienia eksportu mięsa drobiowego i wieprzowego, zgodnie z zasadami regionalizacji Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

– Chcielibyśmy wrócić do sytuacji, kiedy eksport wieprzowiny i mięsa drobiowego stanowił znaczącą pozycję w polskim eksporcie rolno-spożywczym do ChRL – zaznaczył szef polskiego resortu rolnictwa.

Polski minister wspomniał również o zainteresowaniu eksportem do Chin przetworzonych termicznie produktów wieprzowych i drobiowych.

Minister Telus wskazał ponadto na gotowość do efektywnej współpracy, mającej na celu szybkie zakończenie pozostałych prowadzonych obecnie uzgodnień dostępowych, m.in. dotyczących produktów rybołówstwa, fasoli i miodu.

Stanowisko strony chińskiej

Minister Yu potwierdził zainteresowanie intensyfikacją współpracy handlowej. Zadeklarował także większe otwarcie ChRL na wysokiej jakości produkty rolno-spożywcze z Polski, w tym sprawne zakończenie procedury dostępowej dla wołowiny.

Podpisane porozumienia dwustronne

W trakcie spotkania strony podpisały dokumenty regulujące warunki eksportu kolejnych grup polskich produktów na rynek chiński: protokół dotyczący mięsa wołowego, memorandum o porozumieniu w sprawie zapobiegania i zwalczania BSE, jak również protokoły określające warunki eksportu owoców borówki oraz karm dla zwierząt domowych.

Podpisanie protokołów nie jest równoznaczne z zakończeniem procedur i otwarciem rynku ChRL, ale stanowi bardzo ważny krok w tym kierunku.

Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi z Chinami

Chiny są jednym z głównych polskich partnerów w handlu rolno-spożywczym oraz rynkiem cieszącym się niezmiennie dużym zainteresowaniem polskich podmiotów. W 2022 r. nasz eksport do tego kraju osiągnął wielkość 188,6 mln euro. Od kilku lat do ChRL trafia przede wszystkim polskie mleko i produkty mleczne.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!