Scroll Top
emerytura granny-ged5882908_1920

Wzrośnie emerytura – także podstawowa z KRUS
Fot. Benjamin Balazs z Pixabay

Wzrośnie emerytura – także podstawowa z KRUS
Fot. Benjamin Balazs z Pixabay

W 2023 wzrosną najniższe renty i emerytury z KRUS

W 2023 r., analogicznie jak w poprzednich latach, nastąpi modyfikacja obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegająca na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury i 1191,33 zł w przypadku najniższej renty.

Wszyscy rolnicy otrzymają 250 zł tytułem waloryzacji świadczeń  KRUS.

W roku 2023 na waloryzację i na trzynastą i czternastą emeryturę rząd przeznaczy 42 mld zł.

– Ustawa zakłada modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą przede wszystkim na podwyższeniu najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej do kwoty 1588,44 zł, natomiast najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do kwoty 1191,33 zł. Jednocześnie ustawa proponuje zastosowanie wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 marca 2023 r. – tak projekt zmian ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prezentowała w Sejmie poseł sprawozdawca Bożena Borys-Szopa.

Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do emerytur i rent rolników indywidualnych. Projekt zakłada, że wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie z wskaźnikiem waloryzacji obecnie prognozowanym na poziomie 113,8%, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł.

W trakcie debaty posłowie wskazywali na ogromną inflację, przekraczającą zapowiadane i przeprowadzane waloryzacje. Mówili również o potrzebie pracy nad zamrożonymi projektami: dotyczącym zwolnienia z podatku dochodowego emerytur i wprowadzającym emerytury stażowe.

Jak zapowiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, będą też inne zmiany:

–  Podwyższamy progi, jeśli chodzi o świadczenia uprawniające do 500+ dla osób niesamodzielnych, jak również progi uprawniające do przyznania świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w ustawie o opozycjonistach antykomunistycznych. Tu przypomnę, że jeśli chodzi o poziom uprawniający odnośnie do działaczy opozycji, to będzie to kwota 3046 zł. W przypadku świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie to 2157,80 zł, czyli ta kwota 250 zł też rzutuje na inne świadczenia, które poprawią sytuację.

Wiceminister przyznał, że jest przygotowywana ustawa dotycząca waloryzacji świadczeń rolniczych:

– Również kolejna ustawa, nad którą będziemy procedować, którą przygotowuje pan premier Kowalczyk, będzie dotyczyła rolników. Wyrówna ona waloryzację z ubiegłego roku, ale też wprowadzi daleko idące zmiany, jeśli chodzi o naliczenie emerytur rolniczych. Te kwestie będziemy też porządkować i myślę, że jeśli chodzi o emerytury rolnicze, będzie duża zmiana, oczywiście na korzyść rolników, żeby podnieść ich najniższe świadczenia.

Przypomnijmy, że projekt tej ustawy dotyczy też wyższych składek. Emerytura podstawowa dla rolnika ma być równa najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych. Kwartalna składka podstawowa za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej.

Więcej:

Emerytura podstawowa rolnika równa najniższej, a wyższa składka to wyższa emerytura

Pod koniec stycznia GUS poda dane o inflacji średniorocznej. Jeżeli będzie wyższa, to również wskaźnik waloryzacji będzie wyższy, niż zakładane teraz 13,8 proc.

error: Content is protected !!