Scroll Top
money-case-g1b397035e_1920

O ile można się pomylić przy szacowaniu wysokości wypłaty zaliczek?
Fot. Joachim Kirchner z Pixabay

O ile można się pomylić przy szacowaniu wysokości wypłaty zaliczek?
Fot. Joachim Kirchner z Pixabay

Czy ARiMR wypłaci zapowiadane w tym roku dopłaty bezpośrednie?

Czy wysokość zaliczek dopłat bezpośrednich można było prawidłowo oszacować? Jak twierdzi ARiMR – nie. Pomyliła się w swoich zapowiedziach o jedną dziesiątą.

ARiMR zapowiadała wypłacenie zaliczek dopłat bezpośrednich w wysokości 11 579 579 000 zł dla 1 253 802 beneficjentów. Wypłacono 10,781 mld zł dla 1,2 mln rolników.

Więcej:

Około 1 mld 300 mln zł przeznaczonych na zaliczki dopłat nie trafiło do rolników

Pytana o powody tych rozbieżności ARiMR wyjaśnia niewiele.

Szacunek z rozmachem

Pytałam: „dlaczego nie zrealizowano zaliczkowych zapowiedzi? Z moich, mocno szacunkowych wyliczeń, wynika, że na zaliczki bezskutecznie czekało ok. 80 tys. rolników i w kasie agencji zostało ok. 1 mld 300 tys. zł. A co wynika z Państwa wyliczeń?”

Pomimo dwutygodniowego przymierzania się do udzielenia odpowiedzi agencja nie zdołała znaleźć przekonujących argumentów do uzasadnienia tak dużych rozbieżności między zapowiedziami a ich realizacją. Podano:

„uprzejmie informujemy, że liczba beneficjentów zaliczek, o której informowaliśmy 26 października 2022 r. – jak wskazano w odpowiedzi – miała charakter szacunkowy (tylu rolników kwalifikowało się do naliczenia zaliczek). Zgodnie z przepisami płatności mogą być realizowane po przeprowadzeniu wymaganych kontroli. Niezakończone inspekcje, przypadki powzięcia po dokonaniu naliczeń informacji o śmierci rolnika i zwroty bankowe przyczyniły się do powstania różnicy między szacunkami, a stanem realizacji z 30 listopada 2022 r. Ww. okoliczności będą mieć wpływ również na realizację płatności końcowych w grudniu, dlatego otrzymane przez Panią Redaktor w październiku dane mogą ulec zmianom. Zapewniamy, że pracownicy ARiMR dokładają wszelkich starań, by spodziewane wsparcie trafiło na konta rolników jak najszybciej.”

Z tego wyjaśnienia wynika, że zapowiedziano wypłacenie zaliczek osobom, które wytypowano do kontroli. Jest rzeczą oczywistą, że wypłacone zaliczki mogły nie dotrzeć do adresatów z powodu ich śmierci czy błędnych numerów rachunków – to może zdarzyć się zawsze. Nie są to jednak wyjaśnienia uzasadniające nieprzekazanie z tytułu zaliczek aż tak dużej zapowiadanej wcześniej kwoty dla tak wielu rolników.

Ile dopłat w grudniu?

Trzeba też zwrócić uwagę, że ARiMR nie zapowiada wypłaty w tym roku pełnych dopłat w wysokości zwiększonej o kwotę niewypłaconych zaliczek.

W udzielonej mi w październiku informacji agencja podała, że w grudniu wypłaci 336 757 000 zł płatności bezpośrednich dla 79 829 rolników, 47 270 000 zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów dla 13 389 osób oraz 259 396 500 zł tytułem płatności obszarowych z PROW (bez zalesień) dla 374 171 osób.

Natomiast 9 grudnia agencja informowała, że w ramach realizacji wypłat końcowych przekazała zaledwie 134 mln zł – 94 mln zł w ramach płatności bezpośrednich i 40 mln zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

Czyżby znów przeszacowano możliwości wypłacenia… tj. ma się rozumieć, zdolność rolników do odbioru przekazów?

Posty powiązane

error: Content is protected !!