Scroll Top
świnie zdrowe pieniądze koszt utrzymania

Czy kredyty preferencyjne pomogą hodowcom w 2023 roku?
Fot. agurri z Pixabay

Czy kredyty preferencyjne pomogą hodowcom w 2023 roku?
Fot. agurri z Pixabay

Jakie kredyty preferencyjne dla producentów trzody w 2023 roku?

Wprawdzie grono producentów trzody chlewnej pozostało mocno okrojone, ale  – jak zapewnia MRiRW – ci, którzy produkowali, jak i ci, którzy produkują lub produkować zechcą mogą liczyć na rządowe wsparcie w postaci kredytów preferencyjnych.

Jak podaje MRiRW,  zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187 z późn. zm.), zaplanowana jest pomoc dla producentów świń w formie:

  • pomocy finansowej dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa.

W  tym roku na ten cel zaplanowano 6 300 tys. zł.

W 2022r. Agencja zrealizowała wydatki na ww. pomoc w kwocie ponad 4 744 tys.  zł;

 

  • nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarach występowania ASF.

W  tym roku na ten cel zaplanowano 140 000 tys. zł.

W 2022r. Agencja zrealizowała wydatki na ww.  pomoc w kwocie ponad 154 999 tys. zł;

 

  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w  związku z  wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestali ich produkcji.

Pomoc jest realizowana w ramach limitu pomocy  w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Jednocześnie warunkiem uruchomienia w 2023 r. pomocy finansowej dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem, w odniesieniu do przepisów KE o pomocy publicznej, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

 

Ponadto w planie Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa na 2022 r. zaplanowano środki na pomoc finansową w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do  wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja w  wysokości 31 030 tys. zł.

W 2022 r. Agencja zrealizowała wydatki na ww. pomoc finansową  w kwocie ponad 9 082 tys.  zł.

Program jest realizowany w formule pomocy de  minimis w rolnictwie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!