Scroll Top
nauka pisania kartka ręka ołówek

Subwencja oświatowa jest za niska?
Fot. NeiFo z Pixabay

Subwencja oświatowa jest za niska?
Fot. NeiFo z Pixabay

Subwencja oświatowa za niska o jedną trzecią?

Tak uważają posłowie. Jak wyliczają obecnie na subwencję oświatową rząd przeznacza niespełna 2 proc. PKB – 53,3 mld zł, podczas gdy powinien 3 proc.

I taką propozycję zwiększenia wydatków na subwencję oświatową przedłożyli w Sejmie.

Jak wyliczają za Związkiem Miast Polskich, jeszcze w 2004 r. subwencja pokrywała 98% wydatków płacowych, a w 2018 r. wystarczyła już tylko na sfinansowanie 85% płac, nie mówiąc już o innych kosztach utrzymania placówek. Samorządy mają coraz większe problemy z pokryciem tej luki z dochodów własnych.

Zwiększenie subwencji mogłoby pomóc zwłaszcza najmniejszym i najbiedniejszym gminom, co zapewni równy dostęp do dobrej jakości edukacji publicznej.

„Z danych Eurostatu za rok 2021 wynika, że wydatki publiczne na edukację wynoszą w Polsce ok. 4,9% PKB. Skutkiem zwiększenia wydatków na subwencję oświatową z niespełna 2% PKB do 3% PKB, byłoby zwiększenie wydatków publicznych na edukację łącznie do ok. 6% PKB. Warto wskazać, że taki wskaźnik notowano w Polsce w roku 2005” – podano w uzasadnieniu.

Posty powiązane

error: Content is protected !!