Scroll Top
dzieci woda

Można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na przydomową retencję.
Fot. Petra z Pixabay

Można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na przydomową retencję.
Fot. Petra z Pixabay

6 tys. na łapanie deszczówki

Można wystąpić o dofinansowanie na budowę przydomowych systemów „małej retencji” na terenie prywatnej posesji.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę i wody roztopowe.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu  „Moja Woda”. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych – informuje Ministerstwo Klimatu.

Pieniądze można wykorzystać na instalacje, które pozwalają zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych – wyjaśniono, dodając, że dotacja obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pieniądze należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących. W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Pierwsza edycja programu „Moja Woda” miała budżet 100 mln zł, na drugą trafiło 136 mln zł.

Zrealizowane inwestycje pozwalają na zgromadzenie i zagospodarowanie około 2,5 mln m3 wód opadowych (i roztopowych) rocznie. Trzeci nabór sprawi, że wartość ta orientacyjnie może wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki.

Celem rządowego programu jest zbudowanie 67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych i zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej w ilości 3,38 mln m3 rocznie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!