Scroll Top
świnia pigs-g0cfb44b36_1920

Właściciele ponad 50 świń zapłacą mniej za ich kontrole
Fot. PublicDomainImages z Pixabay

Właściciele ponad 50 świń zapłacą mniej za ich kontrole
Fot. PublicDomainImages z Pixabay

Spadną opłaty za kontrole świń

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną obniża stawkę opłaty przy kontroli świń.

Jak uzasadniono, zmiana ta ma na celu dostosowanie stawki opłaty za kontrolę świń przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym do rzeczywistego czasu pracy urzędowego lekarza weterynarii przeprowadzającego kontrolę.

O połowę zmniejszono stawkę za dojazd – gdyż kontrole świń często są prowadzone w miejscach położonych blisko siebie i lekarz weterynarii organizuje pracę w ten sposób, że dojeżdża do jednej miejscowości i tam dokonuje czynności w kilku miejscach.

Uznano też, że w przypadku małego stada kontrola może trwać nie dłużej niż kwadrans – i stawkę za kwadrans pracy urzędowego lekarza weterynarii ustalono w wysokości jednej czwartej średniego kosztu godziny pracy urzędowego lekarza weterynarii (średni koszt godziny pracy urzędowego lekarza weterynarii wynosi 56,40 zł – 14,10 zł to stawka za kwadrans). Zatem stawka za pierwszych 15 minut kontroli świń wynosi 42,30 zł: 28,20 zł (koszt dojazdu do gospodarstwa) + 14,10 zł (koszt kwadransa pracy lekarza weterynarii) = 42,30 zł.

Za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszych 15 minut trzeba będzie zapłacić 14,10 zł.

Zmiana ma dotyczyć posiadaczy stad liczących powyżej 50 świń (jest ich 17 554). Posiadacze stad do 50 sztuk świń są objęci ustawową obniżką wysokości opłaty o 75% na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przy czym zgodnie z tym przepisem obniżona opłata wynosi nie mniej niż 40 zł.

Rozwiązanie polegające na zmianie sposobu naliczania opłat za kontrole świń będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetu państwa o 20,92 mln zł rocznie – podano w ocenie skutków regulacji.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!