Scroll Top
klepsydra pieniądze

MRiRW nie wie, jaki jest związek między czasem i pieniądzem?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

MRiRW nie wie, jaki jest związek między czasem i pieniądzem?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Dlaczego zróżnicowano ubiegających się o pomoc do sprzedanych zbóż i oleistych?

Jedni już odebrali dopłaty do zbóż i roślin oleistych – obiecywane od 21 kwietnia. Drudzy czekają – i  nie wiadomo, czy nie poczekają do przyszłego kwietnia – a część na pewno do przyszłego roku (bo limit de minimis jest już w tym roku wyczerpany).

Mogło być inaczej – rozporządzenie z 21 kwietnia przewidywało możliwość użycia współczynnika korygującego.

Dlaczego go nie zastosowano – a po stwierdzeniu, że pieniędzy jest o prawie połowę za mało (bo teraz wypłacone ma być 800 mln zł, a zabrakło jeszcze 610 mln zł) nie zabiegano o kolejną unijną zgodę i pieniądze – także unijne – na pomoc uzupełniającą? Wtedy wszyscy potrzebujący pomocy byliby potraktowani jednakowo.

Więcej:

Jedni należną pomoc do zbóż i oleistych dostali, inni nie – na jakiej podstawie?

Ministerstwo Rolnictwa pytane „dlaczego nie zastosowano współczynnika korygującego, żeby środków wystarczyło dla wszystkich?” odpowiada: „MRiRW uprzejmie informuje, że w czerwcu br., Polska wynegocjowała otrzymanie II transzy pomocy unijnej (39,33 mln euro) oraz możliwość jej dwukrotnego zwiększenia z budżetu krajowego (ok. 525 mln zł) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/1343 z dnia 30 czerwca 2023 r. ustanawiającym środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowacji. Niemniej jednak zainteresowanie rolników pomocą było bardzo duże.”

Skoro zainteresowanie rolników pomocą było bardzo duże, to dlaczego jej nie udzielono? Dlaczego nie zastosowano współczynnika korygującego i nie udzielono pomocy wszystkim potrzebującym?

Ano dlatego, że MRiRW i ARiMR nie miały rozeznania w rzeczywistych potrzebach. MRiRW przyznaje nareszcie, że – w lipcu! – uchylono przepis dotyczący możliwości zastosowania współczynnika korygującego, nie mając wiedzy o rzeczywistych potrzebach dotyczących rozmiaru potrzebnej pomocy:

„pomoc do zbóż i rzepaku przysługuje w związku z ich sprzedażą, co należało udokumentować fakturami VAT. Mając na uwadze dane dotyczące skupu zbóż i rzepaku z GUS z lat ubiegłych (2020-2022) oraz w związku z otrzymaniem II transzy środków unijnych i możliwości jej podwójnego zwiększenia ze środków krajowych (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1343) zrezygnowano z zastosowania współczynnika korygującego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz.U. poz. 1320)”.

Połowa potrzebnej i należnej pomocy nie zostanie wypłacona. MRiRW zastosowało zasadę „kto pierwszy, ten lepszy” – i wypłaciło pomoc tym, którzy o nią najwcześniej wystąpili. A pozostali poczekają – do unijnej zgody (oby nastąpiła) i do nowego limitu de minimis (niektórzy).

Kogo nie boli, temu powoli…

Posty powiązane

error: Content is protected !!