Scroll Top
euro zegar głowa

Dlaczego zróżnicowano tych, którym przysługuje pomoc na rynku zbóż i oleistych?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Dlaczego zróżnicowano tych, którym przysługuje pomoc na rynku zbóż i oleistych?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jedni należną pomoc do zbóż i oleistych dostali, inni nie na jakiej podstawie?

Wyczerpano pulę wsparcia do zbóż i nasion oleistych, udzielanego na podstawie rozporządzenia z 21 kwietnia 2023 roku. Teraz trzeba czekać na inną pomoc – może nawet do przyszłego roku.

Pomoc ma to do siebie, że poszkodowany na nią czeka, nieraz bardzo. W przypadku części rolników niestety przedłuży się jej udzielenie.

Jak się bowiem okazało, nie dla wszystkich wystarczyło pieniędzy.

W pierwszym rozporządzeniu regulującym zasady udzielania tej pomocy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych; Dz. U. poz. 762, z późn. zm.) zastrzeżono, że gdy kwota pomocy wynikająca ze wszystkich złożonych wniosków, przekracza sumę kwoty środków przewidywanych na pomoc, stosuje się współczynnik korygujący. Ale wypłatę pomocy rozpoczęto i zakończono – bez stosowania współczynnika korygującego. I część rolników pozostała bez pomocy, choć jest do niej uprawniona.

Dla tych, którzy nie otrzymali wsparcia, o które wnioskowali, przewidziano kolejną pomoc, z innej puli środków i na innych zasadach rozliczaną, choć z tymi samymi wymogami do spełnienia przez wnioskujących. Oczywiście zanim ponownie zawnioskują, będą zmuszeni zrzec się tej poprzedniej pomocy – do otrzymania której są uprawnieni.

Więcej:

Kto prędko daje, dwa razy daje

Na jakiej podstawie podzielono rolników na tych, którzy pomoc otrzymali teraz i na tych, którzy na jej udzielenie poczekają?

A problem jest niebagatelny, bo – sądząc po pulach środków na oba rodzaje wsparcia  – z tego tytułu pomocy udzielono trochę  ponad połowie potrzebujących. Pula obecna to 800 mln zł, a spodziewana (po zatwierdzeniu pomocy w KE!) – 610 mln zł.

Jak tłumaczy MRiRW, decydująca była kolejność składania wniosków: „zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (poz. 762 z  późń. zm.) pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków, do wysokości środków dostępnych w ramach tej pomocy”.

Trzeba jednak zauważyć, że w tymże samym rozporządzeniu w jego kolejnym ustępie przewidziano zastosowanie współczynnika korygującego, jeśli pula środków na pomoc okaże się zbyt mała.

Można więc było udzielić pomocy niższej, ale wszystkim uprawnionym – a potem ewentualnie zwiększyć ją po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na kolejną pomoc (co, miejmy nadzieję, nastąpi)  i po odnowieniu limitu de minimis od stycznia 2024 roku.  Wtedy wszyscy potrzebujący byliby traktowani jednakowo – i mogliby otrzymać pomoc na jednakowych zasadach i równie szybko.

Pytam w MRiRW, dlaczego nie udzielono pomocy wszystkim i nie zastosowano współczynnika korygującego.

Posty powiązane

error: Content is protected !!