Scroll Top
susza

Jakie były straty i pomoc po suszy 2022?
Fot. Holger Schué z Pixabay

Jakie były straty i pomoc po suszy 2022?
Fot. Holger Schué z Pixabay

Susza 2022 wciąż niepodliczona

Jak wynika z informacji przekazanej przez MRiRW, nie wiadomo, jakie straty spowodowała ubiegłoroczna susza i jakiej pomocy po niej udzielono.

Czy podliczono straty po suszy 2022 albo chociaż wiadomo, ilu rolników ubezpieczyło się od suszy? Ile dopłacono do polis zawierających ryzyko suszy? Ile do odszkodowań po suszy? Jakiej pomocy w sumie po suszy za 2022 rok udzielono – także w ramach „stałych” form pomocy po klęskach (preferencyjne kredyty, pomoc w opłacaniu składek KRUS, płatnościach z tytułu dzierżaw dla KOWR, ulg w podatku rolnym?

Nic podobnego. U progu nowego sezonu (a kto wie, czy nie w przeddzień nowej suszy), w dobie pełnej informatyzacji (w tym wniosków szacujących suszę) MRiRW do dziś nie podliczyło skutków suszy ubiegłorocznej. Wiadomo tylko, ilu kredytów preferencyjnych po suszy udzielono i ile kosztowała pomoc socjalna, na którą przeznaczono tylko 600 mln zł, co zmusiło do zmniejszenia o połowę wypłaconych “dla rodzin” stawek pomocy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podawała wówczas, że rolnicy wnioskowali o 1 149 450 000 zł pomocy.

Więcej:

ARiMR w połowie wypłacania “pomocy dla rodzin” 

Oto pełna, nadesłana dziś odpowiedź na podane wyżej pytania:

„MRiRW uprzejmie informuje, że obecnie nie posiada danych dotyczących liczby zawartych przez producentów rolnych z umów ubezpieczenia od wystąpienia suszy oraz wypłaconych odszkodowań w związku z suszą w 2022 r., ponieważ zakłady ubezpieczeń przekazują te dane dodatkowo kilka miesięcy po zakończeniu roku.  Po otrzymaniu danych z zakładów ubezpieczeń przekażemy je do portalu PolskaRola.pl.

Na podstawie  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn.zm.)  producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkód mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji. Producent rolny może ubiegać się o  preferencyjny kredyt w terminie do 12 miesięcy od dnia opatrzenia protokołu szkód podpisanego przez  wojewodę.

W roku 2022 banki współpracujące z Agencją udzieliły 25 kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji w związku z suszą  na  łączną kwotę blisko 4 mln  zł.

Zgodnie z  przepisami § 13zs  w/w rozporządzenia Rady Ministrów w 2022 r. Agencja udzielała pomocy w zakresie wsparcia finansowego dla  216 700 rodzin, którym zagrażała utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w ich gospodarstwach rolnych szkód spowodowanych niekorzystnymi  zjawiskami atmosferycznymi  w  łącznej  kwocie 591 398 600 zł.”

Pozostaje więc czekać nadal na informacje w tym zakresie.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!