Scroll Top
zniszczenia wiatr dach

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r.
Fot. Jan Mallander z Pixabay

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r.
Fot. Jan Mallander z Pixabay

Zakłady ubezpieczeniowe mają się dobrze 9,5 mld to wynik finansowy netto za 2023 rok

W 2023 roku wzrosły składki, a zmalały odszkodowania. Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r.

Jak podaje dziś GUS (informacja sygnalna), w 2023 roku składki przypisane brutto ogółem wyniosły 78 889,0 mln zł (wzrost o 9,1% w porównaniu do 2022 r.), z czego 22 847,8 mln zł stanowiła składka działu I (ubezpieczeń na życie), a 56 041,2 mln zł składka działu II (ubezpieczeń  majątkowych).

Natomiast odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2023 r. wyniosły 44 239,4 mln zł i były o 0,3% niższe niż w 2022 r.; w dziale I zmniejszyły się do 16 229,3 mln zł (o 14,0% r/r), a w dziale II ich wartość uległa zwiększeniu do 28 010,1 mln zł (o 9,8% r/r).

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 3 318,6 mln zł (wzrost o 53,9% r/r), a w dziale II wynik ten wyniósł 6 180,7 mln zł (wzrost o 74,9% r/r).

Zagregowany wynik techniczny ukształtował się na poziomie 7 033,4 mln zł i był wyższy o 24,8% niż w 2022 r. – podaje GUS.

Dobrze – dla zakładów ubezpieczeniowych – wypadają też wyniki powszechnych ubezpieczeń obowiązkowych, dla przykładu:

– ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych – umowy zawarte w 2023 r. to 1 253 337,0; składka przypisana brutto 535 192,0 tys. zł; liczba szkód zlikwidowanych 24 080,0; odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto – 210 086,7 tys. zł.

– ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – umowy zawarte w 2023 r. to 1 303 571,0; składka przypisana brutto 80 884,2 tys. zł; liczba szkód zlikwidowanych 4 725,0; odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 41 230,7 tys. zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!