Scroll Top
ukraina

Ministrowie rolnictwa analizują wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo w UE
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Ministrowie rolnictwa analizują wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo w UE
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa o stabilnej produkcji zbóż i współpracy z Ukrainą

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa odbyła dziś dyskusję na temat produkcji rolnej i logistyki na Ukrainie oraz powiązań z UE.

Do unijnych ministrów rolnictwa dołączył ukraiński minister ds. polityki rolnej i żywnościowej Mykoła Solski.

„Ministrowie z zadowoleniem przyjęli najnowszą aktualizację zbiorów i plonów rolnych, w tym stosunkowo stabilny poziom produkcji zbóż. Ogólnie ministrowie z zadowoleniem przyjęli ponowne otwarcie portów Morza Czarnego, ale podkreślili, że obecna sytuacja pozostaje trudna zarówno na Ukrainie, jak i na świecie. Ministrowie wymienili także poglądy na temat pozytywnego wyniku szlaków transportowych, które umożliwiają dostarczanie ukraińskich plonów do krajów trzecich i wezwali do zapewnienia dalszych inwestycji w pasy solidarności” – podano po spotkaniu.

O korytarzach transportowych czytaj też:

Polsko-ukraińska współpraca w zakresie transportu i infrastruktury

– Globalne bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone przez bezprecedensową i barbarzyńską agresję rosyjską – powiedział Zdeněk Nekula, czeski minister rolnictwa. – Ludzie na całym świecie są uzależnieni od szybkiego dostępu do ukraińskiej produkcji rolnej. Państwa członkowskie UE są zdecydowane nadal udzielać pomocy w transporcie pszenicy, kukurydzy i innych zbóż do konsumentów w krajach trzecich. Będziemy nadal rozwijać logistykę dla ukraińskiego eksportu i łączyć firmy, aby lepiej zaspokoić podaż i popyt na produkcję rolną z Ukrainy.

Podczas obiadu ministrowie omówili przyszłość znakowania żywności i oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania, co ma dostarczać cennych informacji dla konsumentów. Dyskusja ta odbyła się przed oczekiwanym wnioskiem legislacyjnym, który jest obecnie przygotowywany przez Komisję.

W ramach innych spraw ministrowie wymienili poglądy na temat rolniczych aspektów dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych oraz propozycji zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Ministrowie omówili również wzrost populacji dużych drapieżników i jego wpływ na sektor rolny, utrzymanie trwałych użytków zielonych w ramach nowej WPR, a także ewentualne przedłużenie tymczasowych środków pomocy państwa w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz aktualną sytuację sektora mleczarskiego.

Posty powiązane

error: Content is protected !!