Scroll Top
pole różne uprawy

Czy tym razem wymogi wynikające z konieczności spełniania normy GAEC 7 określono definitywnie?
Fot. Rubén Manzano z Pixabay

Czy tym razem wymogi wynikające z konieczności spełniania normy GAEC 7 określono definitywnie?
Fot. Rubén Manzano z Pixabay

GAEC 7 jednak wystarczy zmianowanie, dywersyfikacja upraw zbędna?

Proponuje się odstąpienie od wymogu dywersyfikacji upraw w ramach realizacji normy GAEC 7.

To kolejny projekt zmian, zgłoszony przez Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 podczas II posiedzenia odbytego 22 listopada 2023.

Czytaj też:

Okrywa glebowa zgodna z GAEC 6 – ale inaczej 

Będzie wyższa płatność ONW i mniejsza wymagana obsada zwierząt 

Jak wynika z uzasadnienia proponowanej teraz zmiany, dywersyfikacja jest traktowana w przepisach unijnych jako wymóg dodatkowy i możemy z niego zrezygnować.

„W związku z wprowadzeniem przez Polskę wymogów normy GAEC 7 dotyczących zmianowania w sposób nakazujący stosowanie prowadzenia zmianowania upraw w porównaniu z rokiem poprzednim na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych oraz co 3 lata na 100% gruntów ornych, należałoby uznać, że wymóg dywersyfikacji upraw stanowi nadmierne obciążenie dla gospodarstw rolnych, utrudniając podejmowanie przez rolników decyzji produkcyjnych” – podano w uzasadnieniu.

Poza tym zaproponowano też zmiany techniczne, doprecyzowujące terminy utrzymania międzyplonu ścierniskowego przez co najmniej 8 tygodni od terminu wysiewu oraz wsiewki śródplonowej – przez co najmniej 8 tygodni od terminu zbioru uprawy w plonie głównym.

Po zmianach „Streszczenie praktyki gospodarstw rolnych służącej zmianowaniu upraw” w PS dla WPR ma wyglądać tak:

„Gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych zobowiązane są do:

Prowadzenia upraw na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych w taki sposób, aby na każdej działce rolnej, na tych gruntach, w porównaniu z rokiem poprzednim, była prowadzona inna uprawa w plonie głównym.

Powyższe obowiązki uznaje się za spełnione na danej działce rolnej w przypadku wprowadzenia po zbiorze plonu głównego międzyplonu (ozimego lub ścierniskowego lub wsiewki śródplonowej), z okresem utrzymania międzyplonu ścierniskowego przez co najmniej 8 tygodni od terminu wysiewu, a w przypadku wsiewki śródplonowej – przez co najmniej 8 tygodni od terminu zbioru uprawy w plonie głównym.

Jednocześnie, na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata.

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku upraw korzystnie wpływających na poprawę i zachowanie potencjału gleby, takich jak: rośliny bobowate, trawy i inne zielne rośliny pastewne, mieszanki bobowatych drobnonasiennych z trawami, grunty ugorowane oraz uprawy wieloletnie.

Z wdrażania normy wyłączone są gospodarstwa:

– w których więcej niż 75% GO jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, uprawy roślin strączkowych lub ugorowanych lub stanowi sumę powyższych,

– w których więcej niż 75% UR stanowi TUZ lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub stanowi sumę powyższych.

Gospodarstwa, w których prowadzona jest produkcja ekologiczna zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/848, potwierdzona certyfikatem, uznaje się za spełniające normę DKR 7.

Powyższe zasady odnośnie zmianowania nie obowiązują w przypadku uprawy kukurydzy.”

To kolejne już zmiany wprowadzane do PS dla WPR w zakresie spełniania normy GAEC 7 – dla której na 2023 rok UE ogłosiła odstępstwo. Czy tym razem są to zmiany ostateczne?

Czytaj też:

Jak spełnić normy zmianowania i dywersyfikacji upraw?

Jak spełnić normy zmianowania i dywersyfikacji upraw?

Posty powiązane

error: Content is protected !!