Scroll Top
pies krowy wieś

Jest aktualny wykaz weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu
Fot. Doğan Alpaslan Demir z Pixabay

Jest aktualny wykaz weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu
Fot. Doğan Alpaslan Demir z Pixabay

Co i w jakich dawkach bez recepty od weterynarza?

Opracowano aktualny wykaz weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu, co przyspieszy proces weryfikacji, które produkty mają aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce i mogą być przedmiotem takiego obrotu.

Przygotowano projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.

Stanowiące załącznik 1 „Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty” zawierają 167 produktów, które w podanych dawkach można stosować u psów, kotów, fretek i pszczół.

W załączniku 2 podano „Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty” – obejmuje 175 produktów i przyrządów.

Posty powiązane

error: Content is protected !!