Scroll Top
banknoty dużo rulon

KE pozwala Polsce dopłacać do kredytów dla rolników
Fot. Bartek Kopała z Pixabay

KE pozwala Polsce dopłacać do kredytów dla rolników
Fot. Bartek Kopała z Pixabay

Dwie ważne decyzje KE: przedłużony zakaz importu zbóż z Ukrainy i zgoda na polską pomoc krajową

Pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik nie będą mogły być importowane do krajów przyfrontowych,  a Polska ma zgodę na pomoc dla rolników w wysokości 1,5 mld zł w postaci dopłat do kredytów.

Do połowy września nie ma możliwości importu z Ukrainy do m.in. Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. KE przedłużyła ten zakaz, dotychczas kończący się 5 czerwca – podaje PAP w oparciu o własne źródła.

KE poinformowała też dziś o udzieleniu zgody na polski program wsparcia producentów rolnych w wysokości 346 mln euro w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

„W ramach programu pomoc będzie polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dopłat do oprocentowania pożyczek. Celem środka jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych producentów rolnych, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego.

Komisja stwierdziła, że ​​polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 250 000 EUR na beneficjenta; oraz (ii) zostaną przyznane nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja stwierdziła, że ​​program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b ) TFUE oraz warunki określone w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa” – podaje komunikat KE.

Posty powiązane

error: Content is protected !!