Scroll Top
ciągnik

Badania techniczne ciągników rolniczych będzie można wykonywać na miejscu w gospodarstwie.
Fot. Jill Wellington z Pixabay

Badania techniczne ciągników rolniczych będzie można wykonywać na miejscu w gospodarstwie.
Fot. Jill Wellington z Pixabay

Ciągnik przejdzie badanie techniczne na miejscu w gospodarstwie

Zgodnie z ustawą już przyjętą w Senacie, badania techniczne ciągników rolniczych będzie można wykonywać na miejscu w gospodarstwie, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał jeździć do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Senatorowie na ostatnim posiedzeniu z 2 poprawkami przyjęli ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Ten projekt rządowy został rozszerzony w sejmowej komisji o możliwość badania na miejscu m.in. ciągników rolniczych.

– Szanowni Państwo, w odniesieniu do przedłożenia rządowego zakres wprowadzanych zmian został rozszerzony w szczególności o regulację dotyczącą, co jest bardzo istotne dla rolników, możliwości przeprowadzania badań technicznych ciągników, przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacjach kontroli pojazdów. Czyli kontrole będą mogły się odbywać u zainteresowanej osoby – tak mówił o tej zmianie senator sprawozdawca Artur Dunin.

Również przedstawiciel rządu, wiceminister infrastruktury Rafał Weber był zadowolony w Senacie z wprowadzonych zmian do projektu i mówił:

– Na posiedzeniu komisji był obecny przedstawiciel organizacji zrzeszającej stacje kontroli pojazdów i pozytywnie ocenił tę kwestię. Mówił, że faktycznie to pomysł warty wdrożenia, i my też tak to odbieramy.

Ustawa stanowi, że badanie techniczne ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami może być przeprowadzane w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów. Ta „inna infrastruktura” musi spełnić wymagania określone w przepisach, a przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą prowadzący stację kontroli pojazdów musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe określone w tych przepisach.

Możliwość przeprowadzenia kontroli w takich innych niż stacja warunkach oceni diagnosta i ma możliwość odmówienia kontroli, jeśli miejsce nie jest odpowiednio przygotowane.

Koszt dojazdu uprawnionego diagnosty do tej „innej infrastruktury”  pokrywa właściciel lub posiadacz pojazdu wraz ze złożeniem wniosku o badanie.

Zmiana będzie obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku.

Posty powiązane

error: Content is protected !!