Scroll Top
grupa azoty budynek siedziba

Fot.grupaazoty.com

Fot.grupaazoty.com

MAP: Zakłady Azotowe się rozwijają

Grupa Azoty nie wstrzymała produkcji nawozów – jej sytuacja finansowa jest stabilna.

Posłowie Jan Łopata oraz Stefan Krajewski zadali w Sejmie pytanie w sprawie wstrzymania produkcji w Grupie Azoty, w Zakładach Azotowych Puławy SA.

Pytanie było skierowane do ministra aktywów państwowych, odpowiedział na nie podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych minister Karol Rabenda.

Poseł Jan Łopata nawiązał do spotkania z pracownikami.

– Związkowcy połączeni w Międzyzwiązkowym Komitecie Obrony Puław w bardzo dramatycznych słowach i pod równie dramatycznym hasłem, które brzmi: W obronie sierot po pracownikach Zakładów Azotowych Puławy, którym zarząd odbiera chleb, pozbawiając wychowujące je wdowy pracy – tak brzmi to dramatyczne hasło – informują o bardzo złym zarządzaniu tym przedsiębiorstwem, o dramatycznym spadku wynagrodzeń, a jednocześnie o gigantycznych premiach zarządu, o zagrożeniu zwolnieniami pracowników, a w ostatnich dniach doszła informacja o decyzji zarządu o wygaszeniu produkcji melaminy i kaprolaktamu. Związkowcy na spotkaniu z protestującymi rolnikami mówili również o złej, nielogicznej polityce cenowej w przypadku nawozów sztucznych i stawiali jednoznaczny postulat nacjonalizacji, jak to nazwali, czyli wyjścia z Grupy Azoty, przywrócenia samodzielności tejże fabryki, tych zakładów. Powtarzam zatem pytania, które przewijały się na tych spotkaniach. Kiedy zostanie wznowiona produkcja w Zakładach Azotowych Puławy? Czy pracownicy spółki nie zostaną pozbawieni pracy? Tu pytam również o pracowników, którzy byli zatrudnieni na czas określony. I jaka jest strategia rządu dotycząca rozwoju tejże spółki? Czy postulat nacjonalizacji, wyjścia z grupy jest przez rząd rozważany?

Wiceminister wyjaśnił, że wstrzymanie produkcji ma charakter przejściowy.

– Jeśli chodzi o wstrzymanie produkcji tych półproduktów, to 9 marca br. zarząd Grupy Azoty, Zakładów Azotowych Puławy SA podjął decyzję o wstrzymaniu od 10 marca 2023 r. do odwołania produkcji kaprolaktamu oraz pracy instalacji Melamina III – przyznał. – Spółka realizuje natomiast produkcję swoich pozostałych produktów. Decyzja o wstrzymaniu produkcji na ww. instalacjach podyktowana była sytuacją podażowo-popytową na rynku europejskim. Zarówno instalacje melaminy, jak i kaprolaktamu utrzymywane są w stanie gotowości do uruchomienia w ciągu od 7 do 10 dni.

Jak mówił, zakłady się rozwijają, a sytuacja finansowa spółki Grupy Azoty Puławy jest stabilna:

– Strategia jest zgodna z tym, co spółka przedstawiła w listopadzie zeszłego roku. Jest ona opublikowana, można do niej sięgnąć. Ona zakłada szereg inwestycji rozwojowych. Nikt tutaj nie mówi o wstrzymywaniu stałej produkcji czy jej ograniczaniu. Ta strategia jest skierowana na rozwój. Jeśli chodzi o pracowników, to zarząd spółki zapewnia, że traktuje pracowników jako kluczowy kapitał firmy. Od początku ograniczeń produkcyjnych zarząd podkreśla, że nie planuje żadnych zwolnień, nie wstrzymuje wypłat wynagrodzeń, optymalizuje wykorzystanie kompetencji pracowników na niektórych instalacjach.

Poseł Stefan Krajewski mówił o utracie zaufania do spółek skarbu państwa przez rolników i pytał, czy i jak będzie udzielona pomoc dla rolników i dystrybutorów nawozów.

Wiceminister podkreślił, że firma produkowała i zapewniała dostępność nawozów polskim rolnikom, czego nie robiły np. największe spółki na Zachodzie, które całkowicie wstrzymywały produkcję z powodu wysokich cen gazu. Natomiast informacji o pomocy powinno udzielić MRiRW.

Przypomnijmy, że w sobotę zapowiedziano dopłaty do nawozów, które mają być podobne do udzielanych poprzednio.

Więcej:

Tarcza rolna – ale i tarcza zgody i solidarności 

Posty powiązane

error: Content is protected !!