Scroll Top
ziemniaki

Kolejny miesiąc spadku cen skupu
Fot. 1195798 z Pixabay

Kolejny miesiąc spadku cen skupu
Fot. 1195798 z Pixabay

Ceny skupu w sierpniu 2023 spadły r/r 18,7 proc.

Końca nie ma. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w sierpniu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 18,7%)  – podał dziś GUS.

To kolejny miesiąc spadku cen skupu.

Więcej:

W lipcu ceny skupu jeszcze spadły

Ceny skupu w 2023 roku spadają co miesiąc wobec cen sprzed miesiąca.

W stosunku do cen z ubiegłego roku, spadek notowany jest od października 2022.

„W skali miesiąca wzrosły ceny jęczmienia i kukurydzy w skupie, ziemniaków na targowiskach oraz żywca wołowego na obu rynkach. W skali roku więcej płacono za żywiec wieprzowy w skupie, żywiec wołowy na targowiskach a także za ziemniaki w skupie i na targowiskach” – podał dziś GUS.

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w sierpniu 2023 (w nawiasie – ceny w lipcu, czerwcu, maju, kwietniu, marcu i lutym 2023 r.) wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 88,46/125,88 (93,13/130,46; 91,78/134,01; 96,61/139,06; 110,24/143,10; 117,54/154,02; 128,95/158,91)

Żyto 64,77/96,57 (68,20/103,34; 70,07/104,39; 77,57/110,60; 77,57/110,60; 91,01/114,54; 96,83/123,52; 101,25/129,24)

Jęczmień 91,59/116,72  (78,52/121,98; 80,33/125,16; 86,75/132,20; 94,02/137,30; 105,83/144,52; 115,44/149,79)

Pszenżyto 79,46/108,42 (80,04/112,82; 83,32/116,29; 88,17/123,71; 101,78/128,14; 112,54/135,21; 116,00/142,60)

Owies  76,40/108,96 (80,73/115,04; 79,48/115/51; 88,27/122,60; 93,58/127,96; 107,83/131,64; 120,70/136,28)

Kukurydza 91,17/141,47 (87,06/143,01; 85,62/146,90; 94,66/151,05; 105,07/151/31; 112,20/160,04; 123,70/164,21)

 

Ziemniaki – za 1 dt w zł  113,79/259,47 (132,24/185,56; 145,03/186,65; 121,82/181,21; 123,77/ 177,17; 114,93/177,72; 105,01/175,47)

 

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt) 10,34/10,97 (9,75/9,62; 9,97/10,19; 11,14/10,36; 10,82/9,98; 10,81/11,08; 10,94/10,71)

w tym młode bydło 10,67/11,48 (10,00/10,27; 10,08/10,70; 11,40/10,83; 11,03/10,57; 10,96/11,56; 11,09/ 11,19)

 

Ceny skupu:

Trzoda chlewna zł za kg 8,36 (9,33; 9,44; 8,99 ; 9,19 zł; 8,61 zł; 8,37)

Drób zł za kg 5,75 (5,88; 6,07; 6,22; 6,28; 6,38; 6,31)

 

Mleko – zł za 1 hl 186,76 (188,67; 193,58; 206,52; 216,80; 222,54; 227,40)

 

Jeśli chodzi o ceny zbóż, to tanieje zarówno pszenica, jak i żyto.

„W sierpniu 2023 r. cena pszenicy w skupie (88,46 zł za dt) spadła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 5,0%), jak i do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 41,6%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 125,88 zł za dt, tj. o 3,5% taniej niż w lipcu br. i o 26,2% – niż w sierpniu 2022 r.

Cenę żyta w skupie (64,77 zł za dt) obniżono w porównaniu z lipcem br. (o 5,0%), jak również z sierpniem ub. roku (o 46,4%). W obrocie targowiskowym cena żyta (96,57 zł za dt) spadła o 6,6% w skali miesiąca i o 25,4% w skali roku” – wyliczył GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!