Scroll Top
turn-on-g67a0c1480_1920

Czy nieobjęcie wsparciem na energię osób budujących własny dom jest przeoczeniem?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czy nieobjęcie wsparciem na energię osób budujących własny dom jest przeoczeniem?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Osoby budujące domy jednorodzinne powinny mieć wsparcie na prąd?

Cena prądu dostarczanego na potrzeby gospodarstw domowych jest objęta ochroną przed podwyżkami. Wsparcie mają też przedsiębiorstwa – w tym budowlane. A co z ceną „prądu budowlanego” dla osób, które realizują inwestycję domów jednorodzinnych na własne potrzeby?

Jak zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, osoby inwestujące w domy jednorodzinne nie są objęte żadnym instrumentem wsparcia przed podwyżkami, przewidzianymi w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Cena „prądu budowlanego” jest wyższa niż dostarczanego na potrzeby gospodarstw domowych.

„Osoba fizyczna zużywająca energię elektryczną na cele inne niż na potrzeby gospodarstwa domowego (w szczególności np. na potrzeby budowy własnego domu), gdy nie jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcą – jak się wydaje – nie skorzysta z żadnego instrumentu wsparcia przed podwyżkami energii elektrycznej. W przeciwieństwie do dewelopera (mikro/małego/średniego przedsiębiorcy), który wprost takim wsparciem został objęty.

Mając na uwadze działania rządu w kierunku znoszenia wymagań prawnych dla inwestorów małych domów jednorodzinnych, motywowane celem ożywienia rynku mieszkaniowego i zwiększenia podaży mieszkań/domów, wydaje się, że brak wsparcia dla inwestorów domów jednorodzinnych jest niezamierzonym pominięciem legislacyjnym” – uznało Biuro RPO i wystosowało pismo do dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pawła Pikusa z pytaniem, czy będą podjęte niezwłoczne działania w celu objęcia wsparciem osób fizycznych budujących domy jednorodzinne na własne potrzeby.

Posty powiązane

error: Content is protected !!