Scroll Top
parasol pole

Czy więcej rolników ubezpieczy w tym roku uprawy?
Fot. Evgeni Tcherkasski z Pixabay

Czy więcej rolników ubezpieczy w tym roku uprawy?
Fot. Evgeni Tcherkasski z Pixabay

Wyższe dopłaty i więcej roślin z dopłatą do ubezpieczeń

Rozszerzenie katalogu upraw objętych dopłatami do składek ubezpieczenia oraz zwiększenie z 65 do 70 proc. dopłat do składek ubezpieczenia umożliwi ubezpieczanie szerszego katalogu upraw rolnych przez producentów rolnych – podaje MRiRW.

Bo pomimo rozszerzania zakresu upraw oraz udziału budżetu państwa w opłatach składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w dalszym ciągu osiągane wskaźniki nie są zadawalające – w szczególności procent ubezpieczonych gospodarstw rolnych oraz powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych nie wypełnia planowanych efektów.

Więcej roślin

Dlatego zaproponowano rozszerzenie katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len, konopie włókniste, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie i gorczycę, a także doprecyzowano traktowanie uprawy gryki jako zboża oraz soi jako rośliny z rodziny bobowatych mieszczących się w dotychczasowym katalogu upraw. Przewiduje się, że zwiększy to powierzchnię ubezpieczonych upraw rolnych o ok. 100 tys. ha – podano.

Wyższe dopłaty

W projekcie ustawy proponuje się też podniesienie maksymalnej wysokości dopłat z budżetu państwa do składki producenta rolnego z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z 65 do 70 proc. Jak przypomniano, w 2016 r. podwyższono dopłaty do składek ubezpieczenia z 50 do 65 proc. i utrzymywano ten poziom dopłat przez kolejne lata. „Przewiduje się, że powyższe podwyższenie o 5 % dopłat do składek powinno zachęcić producentów rolnych do zwiększenia powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych o 10 % (o ok. 365 tys. ha) przy założeniu że po wzroście dopłat z 50 do 65 % w 2023 r. w porównaniu do 2015 r. wzrost powierzchni ubezpieczonych upraw wyniósł 30%, a w 2022 r. wzrost wyniósł 45%. Ponadto zapewni to ujednolicenie wysokości dopłat z dopłatami do składek ubezpieczenia od chorób zwierząt” – wyliczono, dodając, że przyczyną spadku liczby ubezpieczonych w 2023 roku względem 2022 roku było mniejsze od zakładanego, zwłaszcza w sezonie jesiennym, zainteresowanie producentów rolnych dotowanymi ubezpieczeniami, na co miały wpływ niższe ceny skupu płodów rolnych.

Ile to będzie kosztować?

W ustawie budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  została zaplanowana kwota 920 504 tys. zł.

I kwota ta ma być wykorzystana: „Przewiduje się że w 2024 r. kwota dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi włóknistych, bobowatych drobnonasiennych w uprawie jednorocznej, roślin zielarskich w uprawie jednorocznej, gorczycy i kukurydzy cukrowej wyniesie ok. 23,5 mln zł przy ubezpieczeniu powierzchni ok. 99,4 tys. ha. Biorąc pod uwagę wydatkowanie w 2023 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kwoty ok. 626 mln zł (ok 55 % planowanych wydatków) zwiększenie katalogu upraw, do których stosuje się dopłaty do składek oraz podniesienie maksymalnej wysokości dopłat z budżetu państwa do składek producenta rolnego z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z 65% do 70% spowoduje pełne wykorzystanie dopłat z budżetu państwa w kwocie ok. 48,3 mln zł z tytułu zwiększonego zakresu upraw i 62,3 mln zł z tytułu podwyższenia dopłat z 65 do 70 % i zagwarantuje pełne wykorzystanie planowanych dotacji na ten cel w bieżącym roku.”

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!