Scroll Top
WPR euro

W ramach II filara WPR do rozdysponowania jest 8 mld euro
Fot. moerschy z Pixabay

W ramach II filara WPR do rozdysponowania jest 8 mld euro
Fot. moerschy z Pixabay

Ile i na co jest w II filarze nowej WPR?

Już nie PROW, a skromnie, tylko II filar WPR. I znacznie mniej do wydania. Jakie pieniądze będą na II filar WPR po 2023 roku?

Kończący się PROW 2014-2020 miał do wykorzystania limit ponad 18 mld euro (18 175 554 933 euro), czyli 83 254 600 433,11 zł.

W nowym okresie finansowania środków publicznych na II filar WPR pozostało ogółem  7 798 mln EUR  (w tym 4 686 mln EUR środków EFRROW).

Jak wyliczyło MRiRW, 20 proc. środków budżetu WPR  trafi na przewidziane w II filarze:

  1. Wsparcie inwestycyjne i premiowe gospodarstw (2 294 mln euro, tj. 9,24 proc. budżetu WPR) – tu zaplanowano dotacje w ramach „Konkurencyjności w gospodarstwach rolnych”, „Inwestycje środowiskowe w gospodarstwach rolnych”, „Inwestycje OZE”, „Premie dla małych gospodarstw (w tym RHD)”, „Młody rolnik”, „Grupy producentów”;
  2. Rozwój terytorialny i kapitał społeczny (1 253 mln euro, czyli 5,05 proc.) – wsparcie obejmie „Scalenia gruntów rolnych”, LEADER, „Infrastruktura na obszarach wiejskich”;
  3. Wsparcie przedsiębiorczości (504 mln euro, tj. 2,03 proc.) – z dwoma obszarami wsparcia: „Rozwój usług rolniczych” i „Przetwórstwo (dotacje)”;
  4. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie ma budżet 339 mln euro – to 1,36 proc. WPR, ma to wystarczyć na tytułowe „Zarządzanie ryzykiem” i „ASF”;
  5. Innowacje, transfer wiedzy i doradztwo otrzymały 325 mln euro, czyli 1,31 proc na interwencje: „Współpraca”, „Doskonalenie zawodowe kadr doradczych”, „Doskonalenie zawodowe rolników”, „Kompleksowe doradztwo rolnicze”, „Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych”;
  6. Instrumenty zwrotne to 145 mln euro, 0, 58 proc. budżetu WPR – przewidziano tu „Instrumenty finansowe”;
  7. Jakość produkcji będzie wsparta 58 mln euro, czyli 0,23 proc. budżetu – pieniądze trafią na „Systemy jakości”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!