Scroll Top
krowa na pastwisku w górach

Obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP często jest niemożliwa do utrzymania w obszarach górskich i podgórskich bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia.
Fot. Pfüderi z Pixabay

Obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP często jest niemożliwa do utrzymania w obszarach górskich i podgórskich bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia.
Fot. Pfüderi z Pixabay

Rośnie płatność ONW przy spadku wymaganej obsady zwierząt

Wzrost stawek ONW i ograniczenie wymagań co do prowadzonej hodowli będą wprowadzone w życie.

Materializują się zapowiedzi po posiedzeniu Komitetu Monitorującego PS dla WPR.

Więcej:

Będzie wyższa płatność ONW i mniejsza wymagana obsada zwierząt

Będzie wyższa płatność ONW i mniejsza wymagana obsada zwierząt

 

MRiRW przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP często jest niemożliwa do utrzymania w obszarach górskich i podgórskich bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia – tak uzasadniono zmniejszenie z 0,5 do 0,3 DJP wymaganej obsady zwierząt.

Pod uwagę są brane: alpaki (Vicugna pacos), bydło domowe (Bos taurus) i bawoły domowe (Bubalus bubalis), daniele (Dama dama), gęsi (Anserinae), jelenie szlachetne (Cervus elaphus), kozy (Capra hircus), lamy (Lama glama), muły (Equus mule), osły (Equus asinus), owce (Ovis aries) lub konie (Equus caballus).

Zaproponowano nową wysokość stawek płatności:

  • dla strefy II ONW typ specyficzny tzw. podgórskiej wysokość możliwych do uzyskania stawek płatności zostaje zmieniona z 550 zł/ha UR/rok do 676 zł/ha UR/rok, dla gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,3 DJP/ha UR (obsada liczona na UR w całym gospodarstwie), które spełniają warunek „co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.”.
  • ONW typ górski – wysokość możliwych do uzyskania stawek płatności zostaje zmieniona z 750 zł/ha UR/rok do 829 zł/ha UR/rok dla gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,3 DJP/ha UR (obsada liczona na UR w całym gospodarstwie).

„Proponowane zwiększenie stawek płatności ONW ma na celu wsparcie hodowli zwierząt trawożernych i wynika z potrzeby właściwego uwzględnienia siły ograniczeń naturalnych dla produkcji rolnej na tych obszarach i zwiększenia skuteczności realizacji celów działania” – uzasadniono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!