Scroll Top
wypas bydła w górach

Średnioroczne wydatki na ONW wzrosną ok. 5 mln euro.
Fot. Pasja 1000 z Pixabay

Średnioroczne wydatki na ONW wzrosną ok. 5 mln euro.
Fot. Pasja 1000 z Pixabay

Będzie wyższa płatność ONW i mniejsza wymagana obsada zwierząt

Od 2024 roku – w efekcie podniesienia stawek w strefie ONW typ specyficzny i górski oraz obniżenia wymagań, średnioroczne wydatki na ONW wzrosną ok. 5 mln euro.

Podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, odbytego 22 listopada 2023, zapadły uchwały dotyczące zmian w Planie Strategicznym. Uchwał takich było 26.

Wśród nich znacząca zmiana dotyczy płatności ONW.

Mniej zwierząt

Zaproponowano obniżenie wymogu minimalnej obsady zwierząt trawożernych na obszarach górskich i podgórskich z 0,5 do 0,3 DJP.

„Mając na uwadze zgłaszane postulaty organizacji rolniczych i rolników, podnoszące że obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP często jest niemożliwa do utrzymania w obszarach górskich i podgórskich bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia oraz znaczący wzrost kosztów nawozów i energii w ostatnich latach, zasadnym jest zmniejszenie wymogu minimalnej obsady zwierząt do 0,3 DJP” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Zatem teraz stosowny fragment PS będzie zakładał:

„płatności dla gospodarstw rolnych posiadających minimalną obsadę zwierząt trawożernych, co najmniej 0,3 DJP/ha UR w całym gospodarstwie, położonych na obszarach ONW typ górski i tzw. podgórskich (tj. obszarów ONW typ specyficzny strefy II, które spełniają warunek <co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.>)”.

Stawki płatności

Zmiany dotyczą dwóch stawek płatności ONW:

– strefa II tzw. podgórskie – zamiast 550 będzie 676 zł/ha UR/rok – dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,3 DJP/ha UR (obsada liczona na UR w całym gospodarstwie), które spełniają warunek „co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.”.

– ONW typ górski – zamiast 750 będzie 829 zł/ha UR/rok – dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,3 DJP/ha UR (obsada liczona na UR w całym gospodarstwie).

W uzasadnieniu podano, że „w przypadku rolników posiadających zwierzęta trawożerne w minimalnej obsadzie, zastosowane stawki płatności ONW stanowią: (1) 81,4% wyliczonych stawek płatności na obszarach ONW tzw. podgórskich oraz (2) 90,5%, wyliczonych stawek na obszarach ONW typ górski. Obecne stawki płatności możliwe do uzyskania w ramach wsparcia ONW na terenach górskich i podgórskich w małym stopniu rekompensują zaistniały wzrost kosztów produkcji, w szczególności w odniesieniu do trudnych warunków użytkowania tych terenów, biorąc pod uwagę wzrosty cen na paliwa, energię, maszyny, nawozy i środki ochrony roślin.

Dlatego wskazane jest maksymalne zwiększenie tych stawek do poziomu 100% stawek obliczonych przez Instytut IERGIŻ (…)”.

I to właśnie zaproponowano w uchwale KM.

Czytaj też:

Okrywa glebowa zgodna z GAEC 6 – ale inaczej

Okrywa glebowa zgodna z GAEC 6 – ale inaczej

Posty powiązane

error: Content is protected !!