Scroll Top
pieniądze polskie banknoty

GUS wyliczył wzrost cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r. o 38,6 proc.
Fot. Adam Novak z Pixabay

GUS wyliczył wzrost cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r. o 38,6 proc.
Fot. Adam Novak z Pixabay

Podatek dochodowy z działów specjalnych wzrośnie o 38,6 proc.

GUS podał, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 138,6 (wzrost cen o 38,6 %).

To ważna informacja dla osób płacących podatek dochodowy z działów specjalnych na podstawie norm szacunkowych.

Oznacza wzrost tego podatku.

Art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

A ceny produkcji rolniczej wzrosły – jak podaje GUS, normy szacunkowe wzrosną więc o 38,6 proc.

To drugi rok wzrostu, w ubiegłym roku ceny wzrosły o 6 proc., a wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł  97,9 (spadek  cen o 2,1 proc.).

Czytaj też:

Podatek dochodowy z działów specjalnych wzrośnie 6 proc. 

Posty powiązane

error: Content is protected !!