Scroll Top
bydło

Pogłowie bydła spadło w ciągu roku
Fot. Ryan McGuire z Pixabay

Pogłowie bydła spadło w ciągu roku
Fot. Ryan McGuire z Pixabay

Pogłowie bydła spadło w ciągu roku

W czerwcu 2022 bydła było 1,4 proc. więcej niż w czerwcu 2023 roku.

Pogłowie bydła w czerwcu 2023 r. liczyło 6353,7 tys. sztuk, i było niższe o 1,4% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowych stada za wyjątkiem bydła powyżej 2 lat (bez krów) – podał GUS.

Dane szczegółowe:

– pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2022 r. o 3,2%, a w porównaniu do grudnia 2022 r. o 3,8% do poziomu 1855,4 tys. sztuk;

– stado młodego bydła w wieku 1-2 lat nieukończonych zmniejszyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 0,2%, a w porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano również spadek o 1,7% i osiągnęło poziom 1670,3 tys. sztuk;

– pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej spadło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2022 r. o 0,9%, a w stosunku do grudnia 2022 r. wzrosło o 0,2% i osiągnęło poziom 2828 tys. sztuk;

– pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2022 r. spadło o 47,6 tys. sztuk (o 2,2%) do poziomu 2160,1 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano spadek pogłowia o 11,8 tys. sztuk (o 0,5%).

Krów jest najwięcej w strukturze stada bydła ogółem – 34 proc.

Według wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. import bydła wyniósł ok. 117,2 tys. sztuk i spadł o 17,8% w stosunku do analogicznego okresu. Eksport bydła kształtował się na poziomie 25,5 tys. sztuk – informuje GUS.

W czerwcu 2023 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 9,97 zł/kg i była niższa o 8,8% od notowanej w analogicznym okresie 2022 r.

Przeciętna cena skupu mleka w czerwcu br. (193,58 zł za 100 l) była o 14,8 % niższa od rejestrowanej w analogicznym miesiącu 2022 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!