Scroll Top
jabłka sad jesienią

Organizacje producentów będą przekazywać ARiMR informacje do 1 marca każdego roku.
Fot. Marco Roosink z Pixabay

Organizacje producentów będą przekazywać ARiMR informacje do 1 marca każdego roku.
Fot. Marco Roosink z Pixabay

Organizacje producentów owoców i warzyw złożą raporty wcześniej

Organizacje producentów owoców i warzyw (OP) i ich zrzeszenia (ZOP) przekażą informacje o swojej działalności nie do 1 sierpnia, a do 1 marca każdego roku.

Proponowana zmiana terminu umożliwi wcześniejsze pozyskiwanie danych  niezbędnych do obliczenia stopnia zorganizowania rynku owoców i warzyw, a tym samym pozwoli na dochowanie terminów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczących rozpatrzenia wniosków organizacji producentów w sprawie określenia limitu unijnej pomocy finansowej, kierowanej do tych podmiotów w ramach realizacji mechanizmu dofinansowywania funduszy operacyjnych, zawartego w krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Limit ten może być zwiększony z 50 do 60 proc. poniesionych wydatków. Jednym z warunków skorzystania przez OP i ZOP ze zwiększonego poziomu dofinansowania jest stopień zorganizowania rynku, który powinien wynosić poniżej 20% w danym państwie członkowskim.

Do obliczenia stopnia zorganizowania rynku owoców i warzyw służą dane przekazywane przez OP i ZOP w informacji na temat swojej działalności. ARiMR będzie miała obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o stopniu zorganizowania rynku owoców i warzyw corocznie w terminie do 31 maja.

Z kolei stopień zorganizowania rynku powinien być znany beneficjentom najpóźniej w dniu ogłoszenia o naborze wniosku o przyznanie pomocy w ramach PS dla WPR, tak aby mogli oni odpowiednio zaplanować budżet programu operacyjnego, w tym limity wydatków, limit pomocy UE i minimalną kwotę wkładu do funduszu operacyjnego dla pierwszego roku (i kolejnych lat) wdrażania programu operacyjnego.

Program operacyjny musi być zatwierdzony do końca roku, a procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy trwa ok. 5-6 miesięcy.

Wszystko to uzasadnia potrzebę zmiany terminu składania informacji przez OP/ZOP.

Zorganizowanie rynku nie jest oszałamiające: wg stanu na 25 września 2023 liczba uznanych OP owoców i warzyw to 158 (3738 członków), a liczba uznanych ZOP to 1 (4 członków).

Posty powiązane

error: Content is protected !!