Scroll Top
euro zegarek

W tym roku termin podstawowy składania wniosków o dopłaty upłynie 30 czerwca
Fot. Willfried Wende z Pixabay

W tym roku termin podstawowy składania wniosków o dopłaty upłynie 30 czerwca
Fot. Willfried Wende z Pixabay

Wnioski o dopłaty w tym roku znów dłużej

Do 30 czerwca 2023 r. wydłużony będzie termin składania wniosków o płatności bezpośrednie, przejściowe wsparcie krajowe oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Zmiany we wnioskach można będzie wprowadzać do 17 lipca.

Po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r., można będzie jeszcze składać wnioski i zmieniać je – wówczas jednak stosowane jest zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień opóźnienia, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Pierwotny termin składania wniosków to 15 maja.

Jak podano w projekcie rozporządzenia, zmiany postulowały organizacje rolników, a „Z drugiej strony rozwiązanie ma na celu właściwe przygotowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do prawidłowej i terminowej obsługi złożonych wniosków oraz do naliczania zaliczek na poczet płatności.”

Trzeba zauważyć, że do 2 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło 415 tys. rolników – to ok. jedna trzecia tego, co jest spodziewane.

Projekt rozporządzenia, wydłużającego termin składania wniosków, 2 maja trafił do opiniowania, którego termin upłynie 5 maja 2023 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego – zapewnia ARiMR na swojej stronie internetowej.

Więcej:

ODR „pomogą” rolnikom w wypełnianiu wniosków za „dodatkowe premie”?

Posty powiązane

error: Content is protected !!