Scroll Top
soja nasiona

210 mln zł przeznaczono na dopłaty do nasion.
Fot. Jing z Pixabay

210 mln zł przeznaczono na dopłaty do nasion.
Fot. Jing z Pixabay

„Wojenne” dopłaty do nasion w 2023 zatwierdzone w KE

Do 14 sierpnia 2023 r. można będzie składać wnioski o dopłaty do nasion.

Komisja Europejska zgodziła się na polski wniosek, aby rolnicy mogli otrzymać dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Natomiast do 10 lipca 2023 r. można było ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na dotychczasowych zasadach i – jak wyliczyła wstępnie ARiMR – o takie wsparcie ubiegało się ponad 61 tys. rolników.

Czy wycofają wnioski? Zapewne tak, bo przygotowany na 2023 r. plan „wojenny” jest korzystniejszy i omija de minimis.

Dopłaty mają być do nasion:

  • zboża: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto;
  • roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • ziemniaka.

Stawki dopłat mają wynosić:

  • 200 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
  • 300 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi, z wyłączeniem soi;
  • 500 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku obsianej powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

W przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 210 mln zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany będzie współczynnik korygujący (iloraz kwoty 210 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków) – zaznaczono.

Czytaj też:

Czy składać wniosek o dopłaty do nasion? 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!