Scroll Top
© European Union 2010 - EP

© European Union 2010 - EP

© European Union 2010 - EP

Podlaskie: 10 mln z funduszy UE na godzenie życia zawodowego z prywatnym

Od 14 sierpnia do 25 września m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i związki zawodowe mogą składać wnioski o dotacje na projekty w zakresie aktywizacji zawodowej rodziców.

Konkurs został ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wspierane będą m.in. projekty w zakresie wsparcia psychologicznego i organizacji warsztatów rozwoju zawodowego i osobistego motywujących kobiety do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz pozwalających na nabycie przez kobiety kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy, w tym w zakresie autoprezentacji oraz kreowania własnego wizerunku.

Na dofinansowanie mogą też liczyć projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób (rodziców, opiekunów prawnych) wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18. roku życia.

Wsparcie mogą też otrzymać programy z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz realizacja projektów popularyzujących rozwiązania w zakresie równego podziału obowiązków opiekuńczych i wychowawczych nad dziećmi oraz opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wśród mężczyzn i kobiet.

Szczegóły odnośnie rodzaju wspieranych przedsięwzięć, w tym pełen katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje znajdują się na stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (instytucja prowadząca nabór wniosków).

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!