Scroll Top
dzieci Fot. funduszedlamazowsza.eu

Fot. funduszedlamazowsza.eu

Fot. funduszedlamazowsza.eu

Kolejne 4,5 mln z UE dla edukacji. Ogłoszono wyniki konkursu na kształcenie dzieci na Mazowszu

Łącznie dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza otrzyma 13 projektów.

Halinów, Radzanowo, powiat węgrowski oraz Ciechanów znalazły się wśród beneficjentów zakończonego konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Dzięki środkom z UE, 13 beneficjentów zrealizuje projekty edukacyjne, które będą dotyczyć m.in. organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, wdrażania nowatorskich form i programów nauczania, organizacji kółek zainteresowań, warsztatów czy laboratoriów dla uczniów, a także realizacji zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

Wspólnym celem wszystkich projektów jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i postaw niezbędnych na obecnym rynku pracy. Wsparciem objęci zostaną również uczniowie z Ukrainy.

Uczestnikami projektów będą także nauczyciele. W doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych pomogą np. studia podyplomowe, kursy i szkolenia czy staże i praktyki nauczycieli. Nowoczesna edukacja nie może odbywać się bez innowacyjnych materiałów dydaktycznych. Dofinansowany zostanie również zakup wyposażenia do placówek edukacyjnych, np. komputery, tablice interaktywne, programy multimedialne czy sprzęt do przeprowadzania doświadczeń naukowych.

Wśród beneficjentów są m.in. Gmina Halinów i Radzanowo, Powiat Węgrowski czy Gmina Miejska Ciechanów.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!