Scroll Top
P042059-923639

Fot. KE – Serwis audiowizualny

Fot. KE – Serwis audiowizualny

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Na stronie internetowej programu Polska Wschodnia opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. Dokument opisuje szczegóły planowanych do realizacji działań.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

SzOP określa dziedziny i typy inwestycji, które mogą zostać dofinansowane ze środków programu. Wskazuje także precyzyjnie, jakie podmioty (beneficjenci) mogą ubiegać się o wsparcie. Ponadto informuje o poziomie dofinansowania, a także o warunkach uzyskania wsparcia czy realizacji dofinansowanych projektów. SzOP zawiera także informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o tym, kto będzie organizował poszczególne nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów złotych (2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]). Jest on dedykowany pięciu województwom makroregionu Polski Wschodniej (lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu). Nowy program obejmie także region statystyczny mazowiecki regionalny, czyli województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!