Scroll Top
Jarosińska-Jedynak

Wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Fot. Facebook MFiPR

Wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Fot. Facebook MFiPR

Dotacja podstawową formą wsparcia JST w perspektywie 2021-2027

Podstawową formą wsparcia JST w wydawaniu pieniędzy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 będzie dotacja – zapowiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wzrośnie też znaczenie pożyczek, poręczeń i gwarancji.

– W nowej perspektywie finansowej UE zainwestujemy łącznie 76 miliardów euro. Pieniądze te wykorzystamy między innymi na przedsięwzięcia w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę komunalną, ochronę środowiska, energetykę, edukację, dostępność i sprawy społeczne – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak podczas spotkania z samorządowcami i przedsiębiorcami z terenu powiatu łańcuckiego.

– Polska jest największym beneficjentem Polityki Spójności w Unii Europejskiej. Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy pozostaną głównymi inwestorami tych funduszy – dodała.

JST będą mogły wykorzystywać środki unijne do współfinansowania projektów z wielu dziedzin, w tym infrastruktury transportowej (drogi wojewódzkie, drogi lokalne), społecznej (edukacja, ochrona zdrowia) oraz wodno-kanalizacyjnej i odpadowej. Samorządy będą mogły realizować przedsięwzięcia również z zakresu rynku pracy, informatyzacji, OZE czy turystyki.

Wiceszefowa MFiPR wyjaśniła, że w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 nadal wykorzystywane będą instrumenty terytorialne, znane z lat poprzednich, takie jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT-y) oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS-y).

Nowością są Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) – ich celem jest “wspieranie władz lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi”.

Jak zaznaczyła wiceszefowa MFiPR, w nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia JST będzie dotacja. Jest to forma bezzwrotna, mająca zastosowanie w projektach, które nie generują dochodów. Wzrastać będzie jednak znaczenie wsparcia zwrotnego, w tym pożyczki, poręczenia i gwarancje. Obejmie ono obszary innowacyjności, energetyki oraz wybrane typy projektów z zakresu środowiska i transportu.

Jak zapowiada resort funduszy, wzrośnie także znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego. – Przygotowanie wybranych projektów PPP jest wspierane przez rząd poprzez zapewnienie kompleksowego doradztwa o charakterze prawnym, finansowym i technicznym – zapewnia ministerstwo.

Zapowiedzi resortu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które zostały wyartykułowane m.in. podczas debaty Serwisu Samorządowego PAP „Efekty polityki spójności w Polsce”, która odbyła się 27 lutego podczas konferencji podsumowującej konkurs „Inwestycja z perspektywą 2023”.

Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, a zarazem wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman akcentował wówczas m.in., że to dotacje powinny być podstawową formą wsparcia, wskazywał też na potrzebę pomocy technicznej.

– W samorządach gminnych, wiejskich brakuje środków na to, żeby wyróżnić pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektów, które są skomplikowane. Trzeba nas wesprzeć w obsłudze projektów – mówił m.in. Brygman.

Sam resort funduszy szacuje, że na wkład własny do projektów unijnych w nowym rozdaniu 2021-2027 JST mają potrzebować łącznie 66 mld zł, a nawet 35 proc. samorządów może mieć kłopot z zapewnieniem tych środków.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!