Scroll Top
banknoty

Nadwyżka budżetowa wystąpiła w 1 275 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 45,4% wszystkich JST.
Fot. Alicja z Pixabay

Nadwyżka budżetowa wystąpiła w 1 275 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 45,4% wszystkich JST.
Fot. Alicja z Pixabay

Jakie finanse samorządów w 2022 roku?

W 2022 roku wzrosły dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego.

Jak podaje GUS w opracowaniu „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2022”, w ubiegłym roku dochody budżetów JST wyniosły 345 672,9 mln zł i były wyższe o 3,7%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosły też wydatki – i to niestety więcej: przy wydatkach ogółem na poziomie 353 852,8 mln zł (wyższych o 12,0% niż w 2021 r.), JST zakończyły rok budżetowy 2022 deficytem w kwocie 8 179,9 mln zł.

„Dochody własne ukształtowały się na poziomie 175 206,0 mln zł. Łączna kwota dotacji ogółem przekazanych do JST w 2022 r. wyniosła 95 549,9 mln zł. Przekazana została również subwencja ogólna w wysokości 74 917,1 mln. W 2022 r. wydatki bieżące wyniosły 288 950,4 mln zł, zaś wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 64 902,4 mln zł” – wylicza GUS.

Nie wszystkie samorządy są na minusie: nadwyżka budżetowa wystąpiła w 1 275 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 45,4% wszystkich JST.

Deficyt budżetowy odnotowało 1 532 jednostek, tj. 54,6%.

W 2022 r. przychody ogółem JST wyniosły 62 570,4 mln zł, zaś rozchody ogółem JST osiągnęły 14 993,7 mln zł. Zobowiązania ogółem JST w 2022 r. osiągnęły kwotę 90 825,6 mln zł, co oznacza spadek w ciągu roku o 0,3%. Wskaźnik zadłużenia, liczony jako relacja zobowiązań ogółem do wykonanych dochodów ogółem, wyniósł 26,3% i zmniejszył się o 1,1 p. proc. w stosunku do 2021. Przy wyłączeniu zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych, wskaźnik ten wyniósł 24,2% i był o 1,0 p. proc. niższy niż rok wcześniej – podaje GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!