Scroll Top
2024_Mazovia Convention Bureau - HUB (51 of 144)

Prof. Krzysztof Celuch podczas prezentacji raportu.
Fot. org.

Prof. Krzysztof Celuch podczas prezentacji raportu.
Fot. org.

Spotkania to pieniądze

Każde spotkania – biznesowe, sportowe, kulturalne. Te z 2023 roku dały 215 tysięcy miejsc pracy i 22,9 miliarda złotych wypracowanej wartości dodanej brutto.

Zaprezentowane najnowsze wyniki raportu „Poland Events Impact 2023 – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski” to podsumowanie kompleksowych badań nad ekonomicznym znaczeniem spotkań i wydarzeń organizowanych w Polsce. Ujawnia znaczący wkład tej branży w tworzenie miejsc pracy, generowanie wartości dodanej brutto oraz wzrost PKB kraju.

– Wyniki badania są imponujące. Wkład branży spotkań w tworzenie miejsc pracy wyniósł 215 tysięcy, co stanowi istotną część ogólnej liczby miejsc pracy w gospodarce Polski. Liczba uczestników spotkań i wydarzeń przekroczyła 18 milionów osób, co świadczy o sporym  zainteresowaniu tego rodzaju wydarzeniami zarówno wśród mieszkańców Polski, jak i gości zagranicznych. Przeciętny czas trwania wydarzenia wyniósł 1,7 dnia, co wskazuje na dynamikę i różnorodność organizowanych imprez – podsumowuje prof.  Krzysztof Celuch, pomysłodawca badania i właściciel Celuch Consulting.

Raporty przygotowywane są co 4 lata od 12 lat. Ten ostatni pokazuje odporność branży spotkań, mimo różnorodnych wyzwań i ograniczeń. Wskazuje na potencjał tego sektora, który może stanowić istotny czynnik napędzający rozwój gospodarczy kraju.

– Rozwój regionu zależy w dużej mierze od umiejętnego wykorzystania jego potencjału, a branża spotkań i wydarzeń pełni kluczową rolę w tym procesie, mając znaczący wpływ na rozwój gospodarczy oraz promocję naszego województwa. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, w strukturach której działa Mazovia Convention Bureau, nieustannie stara się wspierać i promować tę branżę, aby przyciągać coraz więcej wydarzeń i inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju Mazowsza – podkreśla Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wartość dodana brutto wypracowana dzięki przemysłowi spotkań przekroczyła 22,9 miliarda złotych. Szacowany wkład przemysłu spotkań w PKB stanowi około 1 proc., a całkowity wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski w 2023 roku przekroczył 54,6 miliarda złotych, co podkreśla skalę wpływu tej branży na ogólny rozwój kraju.

Jak podpowiada prof. Witold Orłowski, przemysł spotkań nie wymaga inwestycji, ale wyrafinowania – to żyła złota, która się nie kończy. Wykorzystuje kapitał ludzki, organizację, atmosferę.

Wykorzystuje też obiekty, regionalną kulturę i ofertę gastronomiczną.

Warto więc docenić rolę i ułatwić rozwój branży spotkań i wydarzeń – wykorzystując ją do promocji i rozwoju własnego regionu.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!