Scroll Top
euro rozpada się

Kolejny nabór wniosków z KPO musi zakończyć się – kolejnym - sukcesem
Fot. TheDigitalArtist z Pixabay

Kolejny nabór wniosków z KPO musi zakończyć się – kolejnym - sukcesem
Fot. TheDigitalArtist z Pixabay

II nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych

Minister Robert Telus zapowiedział II nabór wniosków o  wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych, w  ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach KPO.

Informacje o naborze

Nabór rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia 2024 r. Będzie się odbywał z wykorzystaniem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych (https://epue.arimr.gov.pl/).

Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu.

Budżet przewidziany na ten nabór to 250 mln zł.

W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem na wymianę pokryć dachowych z azbestu wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, m.in.:

umożliwiono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich;

zmniejszono liczbę załączników do wniosku;

wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni;

wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!