Scroll Top
mieszkanie klucz

Gminy zyskują możliwość wsparcia w zaspokajaniu potrzeb społecznych i mieszkaniowych swoich mieszkańców.
Fot. Photo Mix z Pixabay

Gminy zyskują możliwość wsparcia w zaspokajaniu potrzeb społecznych i mieszkaniowych swoich mieszkańców.
Fot. Photo Mix z Pixabay

MFiPR: Społeczne Agencje Najmu konkurs dla gmin w FERS

Wystartował konkurs dla samorządów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Społeczne Agencje Najmu (SAN) to nowy instrument polityki mieszkaniowej, pozwalający wynająć mieszkanie osobom w trudniejszej sytuacji mieszkaniowej czy życiowej lub osobom w tzw. luce czynszowej.

Społeczne Agencje Najmu – konkurs dla gmin w FERS

Społeczna Agencja Najmu to bezpieczny instrument gminnej polityki mieszkaniowej, przewidziany w przepisach polskiego prawa.

SAN to podmiot utworzony przez gminę. Pośredniczy pomiędzy właścicielem mieszkania (najczęściej prywatnego) a lokatorami mieszkań, czyli osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych, na przykład z niepełnosprawnościami czy młodym ludziom opuszczającym pieczą zastępczą.

– Celem konkursu jest promowanie modelu Społecznych Agencji Najmu jako nowego narzędzia polityki lokalnej łączącego pomoc mieszkaniową z usługami aktywnej integracji zawodowej i społecznej. Uruchamiany konkurs o budżecie 100 mln zł to kolejna inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów i ich mieszkańców – mówi wiceminister Monika Sikora.

Korzyści dla właścicieli i wynajmujących

SAN szuka na rynku prywatnym mieszkań do wynajęcia, podpisuje umowy z właścicielami tych mieszkań, a następnie wynajmuje je lokatorom. Oferuje najemcom dopłaty do czynszu, pomoc w remoncie, wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty oraz usługi aktywizacyjne np. pomoc w znalezieniu lepszej pracy, czy usługę asystencką/opiekuńczą w przypadku, gdy lokator ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Celem takich usług jest wzmocnienie kompetencji społecznych, zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej odbiorców wsparcia. Społeczne Agencje Najmu będą również wspierać integrację zawodową, czyli realizować działania ukierunkowane na pomoc w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Właściciele mieszkań, którzy wydzierżawią mieszkanie agencji, mogą liczyć na dodatkowy dochód bez opodatkowania. Nieco niższy niż rynkowy czynsz zrekompensuje im długotrwały najem, gwarancja ciągłości dochodów, przekazanie spraw administracyjnych agencji oraz gwarancja utrzymania mieszkania w niezmienionym standardzie.

– Chcielibyśmy, aby SAN-y zakorzeniły się na naszym rynku mieszkaniowym, bo dają obywatelkom i obywatelom stabilną perspektywę najmu i przyczyniają się do eliminacji nierówności społecznych – podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Dzięki udziałowi w konkursie samorządy zyskają dodatkowy, zintegrowany instrument zaspokajania potrzeb społecznych i mieszkaniowych swoich mieszkańców, który podniesie ich atrakcyjność i może nakłonić mieszkańców do pozostania lub powrotu do gminy.

Do 5 kwietnia br. można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie Społeczne Agencje Najmu realizowanego w ramach innowacji społecznych Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Do konkursu zapraszane są gminy, związki międzygminne oraz Społeczne Agencje Najmu.

Informacje o naborze dostępne na stronie Fundusze Europejskie.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!