Scroll Top
zabawka zajączek

European Union 1995 - EP

European Union 1995 - EP

Podkarpackie: trwa nabór wniosków o unijne dotacje na rozwój edukacji przedszkolnej

Prawie 50 mln zł wynosi pula unijnego konkursu o dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych i dostosowywaniem istniejącej bazy dla przedszkolaków w woj. podkarpackim.

Wnioski można składać jeszcze tylko do 21 lipca br.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 7.11 Edukacja przedszkolna.

O dofinansowanie, które może wynieść nawet 90 proc. wartości projektu, mogą ubiegać się m.in. instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, służby publiczne, administracja publiczna.

Unijne wsparcie będzie dedykowane będzie projektom związanym tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych i dostosowywaniem istniejącej bazy lokalowej tylko tam, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby. Pomoc będzie także przyznawana m.in. na wydłużenie pracy OWP, czy też rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia, a także na rozwój kompetencji i umiejętności dzieci.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!