Scroll Top
Bratysława widok

Polska jest liderem w wykorzystaniu funduszy Polityki Spójności i chce się dzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie ze słowackimi partnerami.
Fot. Walkerssk z Pixabay

Polska jest liderem w wykorzystaniu funduszy Polityki Spójności i chce się dzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie ze słowackimi partnerami.
Fot. Walkerssk z Pixabay

Polska i Słowacja chcą mówić wspólnym głosem w debacie nt. polityki spójności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie kontynuować współpracę ekspercką z Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Słowacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Polska i Słowacja będą wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zarządzaniu i wdrażaniu funduszy UE oraz podejmować wspólne inicjatywy w zakresie wykorzystania polityki spójności UE. Takie postanowienia zawiera porozumienie o współpracy w obszarze polityki spójności między Polską a Słowacją podpisane przez ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę oraz ministra inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Republiki Słowackiej Petera Balíka.

Dzisiaj w Warszawie odbyła się wizyta delegacji słowackiego rządu pod przewodnictwem wicepremier ds. planu odbudowy i funduszy europejskich Lívii Vašákovej, w której uczestniczyli m.in. minister inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Republiki Słowackiej Peter Balík, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego Barbora Lukáčova oraz eksperci rządu słowackiego.

– Polska i Słowacja są ważnymi beneficjentami funduszy polityki spójności, które stanowią silny impuls rozwojowy dla gospodarek naszych krajów. Chcemy zatem, aby nasz głos silnie wybrzmiał w toczącej się aktualnie na forum europejskim, debacie nad kształtem polityki spójności UE po 2027 r. – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda po podpisaniu porozumienia.

Minister Puda podkreślił, że obecne wyzwania, jak transformacja energetyczna i wojna w Ukrainie są poważnymi doświadczeniami dla społecznej, gospodarczej i terytorialnej spójności państw i regionów UE.

– Potrzebujemy nowych, kreatywnych rozwiązań, wzmacniających dostępność, elastyczność i efektywność inwestowania środków polityki spójności. Będziemy wspólnie ze Słowacją dążyć do wypracowywania stanowisk oraz propozycji w tym obszarze, które wspólnie zaprezentujemy na forum UE – zaznaczył minister funduszy i polityki regionalnej.

Polsko-słowacka współpraca transgraniczna

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie kontynuować współpracę ekspercką z Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Słowacji. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie bardzo dobrych doświadczeń z realizacji programów współpracy transgranicznej.

– W zeszłym roku wspólnie inaugurowaliśmy nową edycję programu INTERREG Polska – Słowacja. INTERREG udowadnia, że jest niezwykle wartościowym narzędziem wspierania współpracy oraz budowania sąsiedzkich relacji – powiedział szef MFiPR.

Polsko-słowacka debata nt. polityki spójności

Polska jest liderem w wykorzystaniu funduszy Polityki Spójności i chce się dzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie ze słowackimi partnerami.  Chodzi m.in. o uproszczenie wdrażania funduszy unijnych, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czy działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Słowaccy ministrowie odbyli wizytę studyjną na inwestycji przebudowy Dworca Zachodniego w Warszawie, która jest jednym z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych obecnie w stolicy. Goście poznali także szczegóły polskich rozwiązań w zakresie inwestycji w sektorze ochrony zdrowia.

Stosunki polsko-słowackie

W ostatnich latach polsko-słowackie spotkania na najwyższym szczeblu (prezydentów/premierów/ministrów) zarówno w formule dwustronnej, jak i wielostronnej odbywają się regularnie.

– Cieszymy się także z bardzo dobrych stosunków dwustronnych, jakie utrzymujemy ze Słowacją, regularnych spotkań i konsultacji, dwu- i wielostronnych, także na najwyższym szczeblu – mówił minister Grzegorz Puda o bardzo dobrych relacjach w sferze politycznej ze Słowacją.

Minister podkreślił, że Polska przygotowuje się do swojej Prezydencji w UE w I połowie 2025 r. Zdaniem G. Pudy efekty i dorobek polsko-słowackiego współdziałania będą mogły zostać skutecznie wykorzystanie podczas Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

 

Źródło informacji: MFIPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!