Scroll Top
KE

Raport Ogólny UE zadowolony z osiągnięć w 2023 roku.
Fot. Dimitris Vetsikas z Pixabay

Raport Ogólny UE zadowolony z osiągnięć w 2023 roku.
Fot. Dimitris Vetsikas z Pixabay

Unia Europejska zadowolona z osiągnięć w 2023 roku

Dziś opublikowano raport, podsumowujący ubiegły rok w Unii Europejskiej.

Wyzwania globalne – nowe i istniejące – a wśród nich reakcja na potrzeby Ukrainy. Omówienie ich zawiera opublikowany dziś Raport Ogólny UE.

Jak podano, UE przekazała Ukrainie ponad 88 miliardów euro pomocy finansowej, humanitarnej i wojskowej, zapewniła ochronę ponad 4 milionom osób uciekających z Ukrainy do UE i jest gotowa rozpocząć negocjacje akcesyjne.

W raporcie podkreślono pracę włożoną w utrzymanie kursu realizowanego według kluczowych priorytetów UE:

– kontynuację ożywienia gospodarczego po pandemii

– zwiększanie konkurencyjności i zdolności produkcyjnych technologii i produktów niezbędnych do osiągnięcia naszych ambitnych celów klimatycznych

– wprowadzenie ram prawnych umożliwiających ograniczenie emisji o 55% do 2030 r. (kluczowy kamień milowy na drodze do neutralności klimatycznej)

– poczynienie postępów w zakończeniu uzależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych dzięki planowi REPowerEU oraz w zreformowaniu struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu ochrony konsumentów przed szokami cenowymi

– praca nad pierwszą kompleksową ustawą o sztucznej inteligencji w ramach transformacji cyfrowej w Europie

– wzmocnienie dialogu społecznego i postęp w zakresie nowych zasad mających na celu poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform rynkowych

– osiągnięcie ważnego kamienia milowego w modernizacji systemu migracji.

Raport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE w formie w pełni ilustrowanej książki oraz w wersji internetowej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!