Scroll Top
świnia z prosiętami leży na dworze pod drzewem

Koniec ASF blisko?
Fot. Daniel Kirsch z Pixabay

Koniec ASF blisko?
Fot. Daniel Kirsch z Pixabay

ASF już nie ma?

W 2022 roku stwierdzono 14 ognisk ASF u świń, co doprowadziło do zabicia 3064 sztuk świń z ognisk, kolejnych 420 uśmiercono prewencyjnie.

Chociaż liczba świń w ogniskach to 3064, ale padło ich tylko 212, natomiast 2852 sztuki poddano zabiciu. Prewencyjnie zabite świnie to 420 sztuk z pięciu gospodarstw.

W 2023 stwierdzono jedno ognisko ASF – w gospodarstwie z miejscowości Lubań utrzymywano 16 świń.

Restrykcje w odwrocie?

W związku z występowaniem ASF na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami. To:

– obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie, największe ograniczenia, ASF u świń),

– obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie, ustanawiany po wykryciu ASF u dzików),

– obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie, strefa buforowa).

Jak zapewnia MRiRW w informacji przedstawionej w Sejmie, na bieżąco składane są w Komisji Europejskiej wnioski o zniesienie ograniczeń po upływie określonych przepisami terminów.

Obszary objęte ograniczeniami maleją

Wnioski GLW z 2022 roku skutkowały złagodzeniem restrykcji łącznie w 297 gminach w Polsce.

W 2023, do 18 maja, dokonano kolejnych zmian w regionalizacji, które skutkowały złagodzeniem restrykcji w 163 gminach.

„Główny Lekarz Weterynarii ciągle podejmuje działania mające na celu dalsze ograniczenia zasięgu obszarów objętych ograniczeniami” – zapewnia MRiRW.

Kontrole

Zapobieganiu chorobie służą kontrole gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymagań bioasekuracji.

W okresie styczeń-kwiecień 2023 Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła ok. 18 tys. kontroli. W przypadku 2621 kontroli planowych, 100 kontroli dodatkowych i 41 doraźnych stwierdzone zostały uchybienia w spełnianiu wymogów. Powiatowi lekarze wydali 432 decyzje w sprawie usunięcia uchybień i 63 decyzje w przedmiocie nakazu zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania.

Czytaj też:

Uproszczenie wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Wraca hodowla świń w małych gospodarstwach

Posty powiązane

error: Content is protected !!