Scroll Top
świnia ryj chlew

Utylizacja świń nie spadła wraz z ograniczeniem ASF
Fot. StockSnap z Pixabay

Utylizacja świń nie spadła wraz z ograniczeniem ASF
Fot. StockSnap z Pixabay

Utylizacja to niezły biznes

Rosną – i tak już niemałe – wydatki na dopłaty do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Jak poinformował 16 czerwca minister Robert Telus, dopłaty do utylizacji zostały podwyższone o 10 proc., a jak dodaje MRiRW w informacji prasowej – koszty te nie były podwyższane od 2015 r.

Więcej:

Pomoc wojenna to 15 mld zł

Trzeba zauważyć, że dopłaty do utylizacji to siódma pod względem wysokości wypłat pozycja na liście wsparcia krajowego udzielonego w 2022 r.

Całe wsparcie krajowe w 2022 roku wyniosło blisko 5 mld zł, z czego ponad połowę (2,6 mld) wydano na dopłaty do nawozów, a do utylizacji dopłacono 175,17 mln zł.

W 2022 r. Agencja wypłaciła łączną kwotę 175,17 mln zł z tytułu usług zrealizowanych przez podmioty utylizacyjne na rzecz producentów rolnych, z czego:

-­ 150,99 mln zł z tytułu usług zrealizowanych i płatnych w 2022 r.,

-­ 23,51 mln zł z tytułu usług zrealizowanych w 2021 r. i płatnych w 2022 r.,

-­ 0,67 mln zł z tytułu usług zrealizowanych w 2019 r. oraz 2020 r. i wypłaconych w 2022 r.

Największe koszty powoduje utylizacja świń: wnioski złożone przez zakłady utylizacyjne obejmowały dofinansowanie poniesionych w 2022 r. kosztów zbioru, transportu  i unieszkodliwienia około 2,3 mln szt. padłych zwierząt, z czego świnie stanowiły ponad 2 mln szt.

Trzeba zauważyć, że ustępowanie ASF powinno pomagać w ograniczeniu tych kosztów: utylizacja świń powinna spadać wraz z ograniczeniem występowania choroby.

W 2022 roku było 14 ognisk ASF u świń, co jednak nie wpłynęło na ograniczenie liczby utylizowanych świń.

Czytaj też:

ASF już nie ma? 

Być może część płatności za rok wcześniejszy jest realizowana w roku następnym i na efekty w postaci ograniczenia liczby utylizowanych świń trzeba poczekać.

Dla porównania:

W 2021 r. Agencja wypłaciła łączną kwotę 164,6 mln zł z tytułu usług zrealizowanych przez podmioty utylizacyjne na rzecz producentów rolnych. Dopłacono do utylizacji ok. 2,0 mln sztuk, z czego świnie to 1 736 332 sztuk. W 2021 roku były aż 124 ogniska ASF u świń.

Posty powiązane

error: Content is protected !!